×

‘สินมั่นคงประกันภัย’ เผยศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว นัดไต่สวน 15 ส.ค. นี้

18.05.2022
  • LOADING...
สินมั่นคงประกันภัย

บมจ.สินมั่นคงประกันภัย หรือ SMK แจ้งว่าศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว หลังจากยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 15 สิงหาคมนี้ 

 

เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (SMK) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ต่อมาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว 

 

โดยศาลฯ ได้กำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

 

ทั้งนี้ เช้าวันนี้ (18 พฤษภาคม) ​​บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (SMK) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย โดยสาระสำคัญขอฟื้นฟูกิจการ มีดังนี้ 

 

  1. บริษัทในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง 

 

  1. บริษัทเสนอบริษัท สินมั่นคงประกันภัย ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน

 

  1. แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น ได้แก่ 

 

3.1 การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้ และ/หรือเพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

3.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

 

3.3 การศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ SMK กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

 

ย้ำ ‘การยื่นฟื้นฟูกิจการ’ คือทางออกที่ดีที่สุด

SMK ได้ชี้แจงผ่าน Page Facebook และเว็บไซต์เพิ่มเติมว่า บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทมีเจตนาที่ดีในการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินไหม COVID-19 โดยการฟื้นฟูกิจการจะเปิดโอกาสให้บริษัทและผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้เจรจาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้ที่เหมาะสมให้กับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 และเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย 

 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้รับการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการมากกว่ากรณีที่บริษัทต้องปิดกิจการอย่างแน่นอน และกระบวนการฟื้นฟูกิจการจะให้ความมั่นใจได้ว่าผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 จะได้รับชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้มีการยอมรับร่วมกัน 

 

โดยผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้จะมีโอกาสได้พิจารณา และลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

 

สำหรับผู้เอาประกันภัยประเภทอื่น เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันขนส่งทางทะเล บริษัทมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแลการรับประกันและจ่ายสินไหมสำหรับผู้เอาประกันดังกล่าวจนสิ้นสุดกรมธรรม์ 

 

บริษัทขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ และรักษาคุณภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการดังเดิม 

 

ยันกระแสเงินสดเพียงพอหากไม่นับยอดเคลม COVID-19

 

โดยบริษัทขอเรียนว่าหากไม่นับรวมภาระหนี้ค่าสินไหม COVID-19 ที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจทางการค้าปกติ และจะยังคงดูแลคู่ค้าต่างๆ ได้แก่ อู่ซ่อมรถ โรงพยาบาล ตัวแทน นายหน้า ตามการดำเนินธุรกิจการค้าตามปกติ 

 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหม COVID-19 ด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย บริษัทรู้สึกซาบซึ้งที่ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่ของบริษัทในครั้งนี้ และจะทำให้บริษัทสามารถกลับมาประกอบการอย่างแข็งแกร่ง เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมดังที่บริษัทได้ยึดมั่นตลอดมาได้ต่อไป

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising