×

หนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยเติบโต SME D Bank อัดวิตามินแรงผ่าน ‘Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้’ ทำธุรกิจเพียง 1 ปีก็กู้ได้ สินเชื่อวงเงินสูง 5 ล้าน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดย บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
25.06.2024
 • LOADING...
ผู้ประกอบการ SMEs

HIGHLIGHTS

 • สินเชื่อ ‘Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้’ ทำธุรกิจเพียง 1 ปีก็กู้ได้ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ล่าสุดที่ SME D Bank ออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยในวงกว้าง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากที่สุดและง่ายที่สุด
 • จุดเด่นของสินเชื่อ ‘Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้’ คือการที่ SME D Bank จะให้วงเงินกู้สูงสุดของสินเชื่อถึง 5 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดย บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน

ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยในปัจจุบันน่าจะเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญหน้ากับภารกิจสำคัญในการเร่งฟื้นตัวจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนักของประเทศไทย เศรษฐกิจโลก หรือประเด็นค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นสูงและการปรับต้นทุนค่าแรงงาน มาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

 

โดยตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน ผ่านมาครึ่งทางของปีนี้แล้ว ผู้สันทัดกรณีจำนวนมาก เรื่อยไปจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกมาตรการกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของกลุ่ม SMEs ไทย ต่างก็ออกมาแสดงความเห็นกันไปในทิศทางเดียวกันว่า

 

ภาพรวมของกลุ่ม SMEs ไทยในตอนนี้ยัง ‘ฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่’ สักเท่าไร หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการฟื้นตัวแบบเปราะบาง ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่สถานการณ์เช่นนี้จะยังคงดำเนินต่อไปจนจบปี 2567 ทั้งยังได้แนะนำให้ภาครัฐหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งกระตุ้นให้ความช่วยเหลือขนานหนัก เพื่อให้ยาแรงกับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กเหล่านี้ได้ดีดตัวกลับมาสร้างความได้เปรียบในการจับจังหวะหาโอกาสสร้างความเติบโตทางธุรกิจจนฟื้นตัวกลับมาได้ในระยะยาว

 

อย่างไรก็ดี เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะอีกหนึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ก็เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่สำหรับเร่งให้ความช่วยเหลือ SMEs ไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางในการสนับสนุนเหล่า SMEs ให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างมีศักยภาพ

 

 

‘Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้’ ทำธุรกิจเพียง 1 ปีก็กู้ได้ สินเชื่อวงเงินสูง 5 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มจำนวน วิตามินแบบดูดซึมเร็วที่ออกแบบภายใต้ความมุ่งมั่นและความหวังดีโดย SME D Bank

 

สำหรับสินเชื่อ ‘Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้’ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ล่าสุดที่ SME D Bank ได้ออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยในวงกว้าง

 

เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากที่สุดและง่ายที่สุด โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่น้อยที่สุดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ

 

จุดเด่นของสินเชื่อ ‘Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้’ คือทำธุรกิจเพียง 1 ปีก็กู้ได้ สินเชื่อวงเงินสูง 5 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดย บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน มีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR-1.0% หรือ 6.50% ต่อปี ซึ่งผู้ประกอบการที่ยื่นเรื่องกู้จะสามารถผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี พร้อมปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

 

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อจาก SME D Bank เมื่อยื่นกู้และใช้วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับ Cash Back ค่าวิเคราะห์โครงการสูงสุด 3,000 บาท วันนี้ – 30 กันยายน 2567

 

โดยสรุปจุดเด่นของสินเชื่อ ‘Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้’ มีดังนี้

 

 • ทำธุรกิจเพียง 1 ปีก็กู้ได้
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดย บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน
 • วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย 
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR-1.0% หรือ 6.50% ต่อปี
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 7 ปี พร้อมปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อจาก SME D Bank เมื่อยื่นกู้และใช้วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับ Cash Back ค่าวิเคราะห์โครงการสูงสุด 3,000 บาท วันนี้ – 30 กันยายน 2567

 

เป้าหมายและหัวใจสำคัญคือการเร่งยื่นความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้มากที่สุด

 

อย่างที่เกริ่นไปในตอนต้น หัวใจสำคัญของการเปิดตัวสินเชื่อ ‘Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้’ ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตและการฟื้นตัวของผู้ประกอบการ SMEs ในไทยให้สามารถเร่งสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และอัดยาแรงในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจที่พวกเขาบริหารให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

ที่ผ่านมา SME D Bank ดำเนินการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ ที่ผ่อนปรนเงื่อนไข เช่น สินเชื่อจิ๋วสุดแจ๋ว ที่ได้สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (MICRO) รายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ให้เข้าถึงแหล่งทุนวงเงินกู้สูงสุด 5 แสนบาทต่อรายได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR+6 หรือเฉลี่ย 1.125% ต่อเดือน ผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี แบบลดต้นลดดอก นำไปลงทุน ขยาย ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ หรือหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 

เช่นเดียวกับการให้บริการด้านการพัฒนาผ่านแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank (https://dx.smebank.co.th/) ที่มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงบริการ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ครบถ้วนในจุดเดียว ผ่าน 5 ฟีเจอร์สำคัญ ได้แก่

 

 1. Business Health Check ระบบตรวจประเมินสุขภาพธุรกิจ
 2. e-Learning รวบรวมหลักสูตรความรู้สำคัญ ช่วยเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
 3. SME D Coach ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำธุรกิจจากโค้ชมืออาชีพ
 4. SME D Activity ระบบจองเข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 5. SME D Market ขยายตลาดด้วย e-Marketplace และจับคู่ธุรกิจ

 

จะเห็นว่า SME D Bank เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานและสถาบันทางการเงินที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs มาโดยตลอด เช่นเดียวกันกับในครั้งนี้ที่พวกเขามุ่งหวังจะอัดวิตามินเบอร์แรงเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในไทยสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง และพลิกโอกาสเพื่อมุ่งหน้าสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืนในระยะยาว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357 หรือ www.smebank.co.th

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising