×

เมื่อมนุษย์ชะลอการเที่ยว ธรรมชาติได้พักฟื้น

โดย THE STANDARD TEAM
20.04.2020
  • LOADING...

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รัฐบาลออกมาตรการ Social Distancing เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ หลายสถานที่ปิด โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล ส่งผลให้ธรรมชาติไร้ผู้คนมาท่องเที่ยว และเกิดปรากฏการณ์หลายอย่างที่สัตว์ในธรรมชาติได้กลับมาพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากสถานที่เหล่านั้น 

 

 

อ้างอิง: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising