×

มองสนามซ้อม วิเคราะห์สนามจริง ดาบสองคมผลเลือกตั้งซ่อม กับ ดร.สิริพรรณ

20.01.2022
  • LOADING...
สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

THE STANDARD พูดคุยกับ รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมองสนามเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ว่าจะสะท้อนสนามจริงของการเลือกตั้งใหญ่อย่างไร

 

เมื่อเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร ไม่ใช่แค่สนามพิสูจน์ความนิยมต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่คือการวัดว่าบรรดาพรรคใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อเดินตามรอย ‘เศรษฐกิจใหม่โมเดล’ จะอยู่รอดหรือไม่ในกติกาบัตร 2 ใบ

 

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising