×

ทบ. แจง ‘หลิน หลง’ ผู้เกี่ยวข้องทุนจีนแต่งกายเลียนแบบทหาร ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2022
  • LOADING...
ศิริจันทร์ งาทอง

วันนี้ (3 ธันวาคม) พล.ต.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลชาวต่างชาติ ‘หลิน หลง’ เกี่ยวพันกับการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมภาพการแต่งกายด้วยชุดที่คล้ายทหาร กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ขอเรียนว่าบุคคลที่ปรากฏในข่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกองทัพบกแต่อย่างใด และชุดที่สวมใส่ไม่ใช่เครื่องแบบทหาร

 

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกใคร่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน สมาคม และบุคคลทั่วไป ระมัดระวังในเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประกอบที่ดูคล้ายเครื่องแบบทหาร เพราะถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477

 


ทั้งนี้ กองทัพบกจะหารือกับส่วนราชการที่รับผิดชอบการจดทะเบียนอนุญาตจัดตั้งสมาคมเอกชนต่างๆ ในเรื่องการกำหนดเครื่องแต่งกายของสมาชิกของสมาคมให้เกิดความเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด และเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนำไปแอบอ้างเพื่อประโยชน์โดยมิชอบต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising