×

เทียบเหตุไม่พึงประสงค์และเข้ารักษาหลังฉีดวัคซีน Sinovac vs. AstraZeneca

13.05.2021
  • LOADING...
Sinovac vs. AstraZeneca

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า กระทรวง อว. และกระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปข้อมูลถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ว่า

 

มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จำนวน 428 ราย แบ่งเป็น

 

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 404 ราย เท่ากับ 22.24 รายจากผู้ฉีดหนึ่งแสนราย ซึ่งมีอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียงตามลำดับ คือ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อาเจียน ผื่น อ่อนเพลีย คัน ผื่นแพ้ ปวดกล้ามเนื้อ ถ่ายเหลว ไม่สบายตัว ไข้ และปวดท้อง

 

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 24 ราย เท่ากับ 20.19 รายจากผู้ฉีดหนึ่งแสนราย ซึ่งมีอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียงตามลำดับ คือ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ถ่ายเหลว ไม่สบายตัว ปวดท้อง คัน และผื่น

 

มีรายงานเพิ่มเติมว่าใน 13 รายที่มีอาการแพ้รุนแรง มี 12 รายเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac (0.66 รายในผู้ฉีดหนึ่งแสนราย) และเป็นผู้ได้รับวัคซีน AstraZeneca 1 ราย (0.84 รายในผู้ฉีดหนึ่งแสนราย) ไม่มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากวัคซีน

 

 

Sinovac vs. AstraZeneca

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising