×

ฉีด Sinopharm ให้คนไร้บ้าน ย่านถนนราชดำเนิน

โดย THE STANDARD TEAM
31.07.2021
  • LOADING...
Sinopharm คนไร้บ้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ยังมีการระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ขณะที่ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการตามการระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่ด้วย

 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของประเทศ สถานการณ์การระบาดของโรคได้ส่งผลกระทบทั้งในระดับประเทศ และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุกระดับ 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้คนไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้น 

 

ล่าสุดวันนี้ (31 กรกฎาคม) มูลนิธิอิสรชน ได้ประสานและร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนยากไร้ คนเร่ร่อน คนด้อยโอกาส คนตกงาน อาสาข้างถนน ในย่านราชดำเนิน ท่าน้ำนนท์ บางกอกน้อย ลาดพร้าว จตุจักร พหลโยธิน บางแค ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ซึ่งเป็นวัคซีน Sinopharm พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหลังจากได้รับวัคซีนก็มีอาหารแจกก่อนกลับให้กับทุกๆ คนด้วย โดยวันนี้ได้ดำเนินการที่บริเวณพื้นที่ใกล้กับพระเเม่ธรณีบีบมวยผม ถนนราชดำเนิน

 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นคนไร้บ้านเจ็บป่วยในพื้นที่สาธารณะหรือริมถนน สามารถโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือและส่งรักษาต่อไป 

 

Sinopharm คนไร้บ้าน Sinopharm คนไร้บ้าน Sinopharm คนไร้บ้าน Sinopharm คนไร้บ้าน Sinopharm คนไร้บ้าน Sinopharm คนไร้บ้าน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising