×

‘สิงห์ เอสเตท’ โดนเท หลังกลุ่มสมวัฒนา ไม่สามารถจ่ายค่าหุ้น NVD มูลค่ากว่า 1.79 พันล้านบาทได้

โดย THE STANDARD TEAM
18.12.2020
  • LOADING...
‘สิงห์ เอสเตท’ โดนเท หลังกลุ่มสมวัฒนา ไม่สามารถจ่ายค่าหุ้น NVD มูลค่ากว่า 1.79 พันล้านบาทได้

ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. สิงห์ เอสเตท (S) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ บริษัทได้แจ้งข้อมูลสรุปการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจาซื้อขายหุ้นใน บมจ.เนอวานา ไดอิ (NVD) ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ผู้ถือหุ้นกลุ่มสมวัฒนาที่นำโดย ศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)​ จะเป็นผู้ซื้อหุ้นสามัญใน NVD ของบริษัทจำนวน 711.8 ล้านหุ้น คิดเป็น 51.56% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท หรือคิดเป็น 1,793.87 ล้านบาทนั้น

 

ล่าสุดวันนี้ (18 ธันวาคม) ซึ่งเป็นวันที่กำหนดไว้ใน MOU ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มสมวัฒนาในฐานะผู้ที่เสนอราคาสูงกว่า มีหน้าที่ต้องชำระเงินให้บริษัท โดยไม่มีเงื่อนไข ภายในเวลาปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมหุ้นที่จะซื้อขายเพื่อพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กลุ่มสมวัฒนาดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของ MOU แล้ว

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทกลับไม่ได้รับชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นกรณีที่กลุ่มสมวัฒนาผิดเงื่อนไขใน MOU ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising