×

ม.ศิลปากร ทุ่ม 130 ล้าน ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาสู้โควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
07.05.2020
  • LOADING...

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบไปยังนักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยศิลปากรเล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาโดยการจัดตั้งกองทุนเงินช่วยเหลือ 130 ล้านบาท

 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเตรียมพร้อมรับมือและแก้ปัญหาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มีการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนและผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ จัดหาซิมอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษาฟรี อีกทั้งยังมีการลดค่าหอพัก และยังได้ช่วยเหลือโดยการจ้างงานนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าที่ยังไม่มีงานทำเพื่อเป็นรายได้เสริมในระหว่างนี้

 

ในส่วนรายวิชาภาคปฏิบัติการที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากตารางสอนของแต่ละคณะวิชา

 

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มในภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ และเป็นการช่วยลดภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 


อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising