×

ตั้ง แรมโบ้ เสกสกล เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการแก้ปัญหาขายลอตเตอรี่เกินราคา นายกฯ หวังแก้ปัญหาได้ยั่งยืน

โดย THE STANDARD TEAM
31.01.2022
  • LOADING...

วันนี้ (31 มกราคม) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 1/2565 โดยมี เสกสกล อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ท. หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

 

การประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่กลุ่มมวลชนเสนอข้อเรียกร้องต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยให้ อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

อนุชากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าว และประสงค์ให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงระบบการจำหน่ายสลาก ปัญหา และสาเหตุที่ทำให้เกิดการขายสลากเกินราคา รวมถึงการคัดเลือกผู้ค้ารายย่อยใหม่ จำนวน 2 แสนราย โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำรายชื่อมาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อคัดกรองความเหมาะสมด้วย พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมการค้าสลากเกินราคา โดยพบว่ากฎหมายปัจจุบันที่บังคับใช้มีความล้าสมัย คือพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ระบุรายละเอียดบทลงโทษผู้จำหน่ายสลากเกินราคา ไม่เกิน 10,000 บาท และมีบทลงโทษผู้จำหน่ายสลากในสถานศึกษา และจำหน่ายให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  ซึ่งระยะเวลาในการปรับปรุงกฎหมายอาจมีเวลานาน ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการกำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาผู้ค้าสลาก และกำหนดบทลงโทษ เช่น การปรับ หรือตัดสิทธิ์ เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง เสกสกล เป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบและติดตามผู้ค้าสลากเกินราคา พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากเกินราคา คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา และคณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising