×
399369

SET-TFEX เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ ‘ชอร์ตเซล-ซีลลิ่ง & ฟลอร์’ 1 ตุลาคมนี้

21.09.2020
  • LOADING...

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เปิดเผยว่า ภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนลดลง และกลับมาอยู่ในระดับปกติจากช่วงที่ตลาดเคยผันผวนรุนแรง ดังนั้น SET และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จึงกำหนดให้กลับไปใช้เกณฑ์ปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หลังสิ้นสุดเกณฑ์ชั่วคราว 30 กันยายน 2563 

 

ทั้งนี้สำหรับ SET จะปรับกลับไปใช้เกณฑ์ปกติ ‘ชอร์ตเซล’ โดยใช้ราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Zero Plus Tick) ส่วน ซีลลิ่ง & ฟลอร์ จะใช้เกณฑ์ปกติได้แก่ +/- 30%  

 

ขณะที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะใช้เกณฑ์ปกติการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) +/- 30% 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories