×

ตลท. จี้ STARK ส่งงบการเงิน 1Q66 ขีดเส้นตายภายใน 15 พ.ย. นี้ ขู่หากไม่ทัน จ่อประกาศให้เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหุ้น

12.10.2023
  • LOADING...
STARK

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งให้ STARK เร่งส่งงบการเงิน 1Q66 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากยังไม่ส่งข้อมูลมา หลังเลยกำหนดส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบ

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งหาก STARK ยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลานำส่งงบการเงิน หรือภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ STARK มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

 

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ STARK เร่งนำส่งงบการเงินดังกล่าวภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้รับทราบ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising