×

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เซ็น MOU กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ เสริมตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2019
  • LOADING...
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เซ็น MOU กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคธุรกิจเข้าไปมีส่วนแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนทั่วโลก 

 

ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมให้ภาคตลาดทุนและภาคธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI จำนวนสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อีกครั้ง ได้รับรางวัล United Nations Sustainable Stock Exchanges Market Transparency Award โดยมี บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากที่สุดในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย

 

“ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation – IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกในการต่อยอดการส่งเสริมตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบยั่งยืน เช่น กรีนบอนด์ (Green Bond) หรือตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ด้านความยั่งยืนแก่บุคลากรในตลาดทุนและผู้ลงทุน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับตลาดทุนไทยด้านความยั่งยืนสู่สายตาผู้ลงทุนทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ภากรกล่าว

 

วิครัม คูมาร์ หัวหน้าสำนักงานประจำประเทศไทยและเมียนมา บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) เปิดเผยว่า IFC ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนไทยสู่การเป็นตลาดทุนชั้นนำระดับภูมิภาคที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมมาตรฐาน ESG และถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ IFC จะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมพัฒนาการด้านความยั่งยืนและผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising