×

สคร. เผย 7 เดือนแรกปีงบฯ 2563 เก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินกว่า 1.4 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสม 16%

07.05.2020
 • LOADING...

วันนี้ (7 พฤษภาคม) ประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า เดือนเมษายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (กิจการฯ) จำนวน 43,749 ล้านบาท 

 

ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563) จำนวน 144,922 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสม 16% หรือคิดเป็น 77% ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 ได้แก่ 

             

 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท
 3. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 26,055 ล้านบาท
 4. ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท
 5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท
 6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922 ล้านบาท
 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท
 8. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020 ล้านบาท
 9. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท
 10. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839 ล้านบาท
 11. อื่นๆ 9,145 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories