×

ครม. รับหลักการแก้กฎหมาย แยกประมงพื้นบ้านออกจากประมงพาณิชย์ ตัดอำนาจยึดเรือให้พักใบอนุญาตแทน

โดย THE STANDARD TEAM
30.01.2024
  • LOADING...

วันนี้ (30 มกราคม) ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง ซึ่งเคยออกมาเพื่อตอบสนองการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ต่อสหภาพยุโรป ที่กล่าวหาว่าการประมงไทยมีปัญหามาก เนื้อหากฎหมายไม่ละเอียด ไม่แบ่งแยกประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน เมื่อใช้บังคับจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านกว่า 600,000 ครัวเรือน 

 

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้เสนอแก้ไขพระราชกำหนดการประมง ที่จะต้องป้องกันประมงพื้นบ้านไม่ให้ได้รับผลกระทบไปด้วย โดยมุ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการเอาผิดกับผู้ทำผิดกติกานานาชาติ และจะต้องธำรงวิถีชีวิตการทำกินของประมงพื้นบ้านด้วย

 

ชัยกล่าวว่า หลักการสำคัญในการขึ้นทะเบียนประมงพื้นบ้านจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น, ในความผิดของชาวประมงพื้นบ้านจะไม่มีการยึดเรือ เป็นเพียงแค่พักใบอนุญาตหาปลาชั่วคราว, ลงโทษเฉพาะลำที่ผิด ไม่เหมารวม, เรือขนาด 15 ตันกรอส สามารถโอนใบอนุญาตให้ทายาทได้ และจะต้องมีรายงานสถิติประมงภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดไป เพื่อคุ้มครองชาวประมงชายฝั่งให้ได้รับผลกระทบจากมาตรการเอาผิดผู้ละเมิด IUU น้อยที่สุด แต่ยังคงเน้นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษากติกานานาชาติเอาไว้ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ได้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปศึกษารายละเอียดอีกครั้งว่ามีรายละเอียดใดขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย IUU ซึ่งเป็นกฎหมายสากลหรือไม่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising