×

จุรินทร์ นำตรวจการกระจายหน้ากากไปโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน รพ.ศิริราช ต้องใช้สัปดาห์ละแสนชิ้น

โดย THE STANDARD TEAM
06.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (6 มีนาคม) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจการกระจายหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลเอกชน

 

จุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้มาติดตามการกระจายหน้ากากอนามัยของศูนย์กระจายหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในกับกระทรวงสาธารณสุข ใน 1 วันมีหน้ากากให้บริหารจัดการ 1.2 ล้านชิ้น เพราะ 1 เดือนสามารถผลิตได้ 36 ล้านชิ้น

 

โดย 1.2 ล้านชิ้น มีข้อตกลงร่วมกันว่าในส่วนของสถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยทั่วประเทศ แยกออกไปเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาลสังกัดอื่นๆ ทั้งหมดรวมทั้งคลินิก รวม 700,000 ชิ้นต่อวัน ตรงนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะเป็นผู้รับไปบริหารจัดการ ส่วนอีก 500,000 ชิ้น กระจายให้กับประชาชนทั่วไปรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงอื่น โดยมีกรมการค้าภายในเป็นผู้บริหารจัดการกระจายออกไป  

 

จุรินทร์กล่าวต่อไปว่า จะมีการประชุมศูนย์กระจายหน้ากากทุกวัน เพื่อให้การบริหารจัดการยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยดูว่าสต๊อกที่ไหนมีเพียงพอสำหรับช่วงเวลาเท่าไร ขณะที่เริ่มขายจะมีการบริหารจัดการรายวัน เพื่อแก้ปัญหาให้มีการกระจายให้ทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้ววันนี้ตนมาดูที่โรงพยาบาลศิริราช แล้วเห็นการบริการการจัดส่งแล้วว่า มีใบส่งออกมาจากโรงงานผู้ผลิตตามคำสั่งของศูนย์กระจายหน้ากากโดยตรงว่าออกมาจำนวนเท่าไร และมารับที่โรงพยาบาลศิริราชโดยไม่ผ่านที่ไหนเลย คือส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตมายังโรงพยาบาลผู้ใช้โดยตรงโดยมีใบกำกับ เพื่อศูนย์จะได้บริหารจัดการเองได้ และจากนี้ตนจะไปที่โรงพยาบาลเอกชน คือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ซึ่งนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรออยู่ จะมาดูว่าได้มาส่งหรือไม่อย่างไร ตามที่ตกลงไว้ กระบวนการเป็นอย่างไร  

 

ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบว่าวันหนึ่งผลิตเท่าไร และส่งตัวเลขมาที่ศูนย์กระจายและศูนย์สั่งให้กระจายไปที่ไหนเท่าไร จะมีการบันทึกทั้งหมด

 

ด้าน รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ขณะนี้ ต้องหาซื้อเพิ่ม ล่าสุดคือศูนย์ประสานงานหน้ากากกลุ่มโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไม่ได้สังกัดอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข จึงหาซื้อหน้ากากยาก แต่เพิ่งได้รับทราบแผนการส่ง 700,000 ชิ้น ส่งโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรก 

 

รศ.นพ.วิศิษฎ์ ยอมรับว่า ความต้องการที่นี่เท่ากับ 1 แสนชิ้นต่อสัปดาห์ แต่ได้มา 90,000 ชิ้น ณ ตอนนี้ จากนี้จะติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง และต้องหวังพึ่งศูนย์กระจายหน้ากาก เพราะหาซื้อที่อื่นไม่ได้ แต่ทราบว่าทางศูนย์ฯ ต้องบริหารจัดการรายวัน มีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นศูนย์กลางประสานระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยด้วยกันทั้งหมด 

 

“ตอนนี้โรงพยาบาลศิริราชมีใช้ได้อีก 3 สัปดาห์ ถือว่าเสี่ยง แต่หลังจากที่ได้การจัดสรรวันนี้เป็นต้นไปก็ช่วยบรรเทาลงได้ ยืนยันว่าทางโรงพยาบาลศิริราชไม่ได้ให้หน้ากากกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน แต่เฉพาะสายงานที่สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง นอกนั้นจะให้หน้ากากผ้าที่ซักได้กับบุคลากรอื่น ยืนยันตัวเลขที่ขอจึงไม่ได้โอเวอร์เกินไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Cross Check กันเองได้ ไม่ได้พยายามกักตุน เพราะเข้าใจสถานการณ์” รศ.นพ.วิศิษฎ์ กล่าว

 

ขณะที่ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ในฐานะนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า สำหรับ 100,000 ชิ้นต่อวันที่โรงพยาบาลเอกชนได้รับนั้น จะจัดสรรให้โรงพยาบาล 382 โรง เราจะเป็นตัวกลางในการจัดสรร และอีก 40,000 ชิ้นต่อวัน จะกระจายไปที่คลินิกทันตแพทย์ คลินิกหมอทั่วประเทศ

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising