×

ส.ว. ขยับ จัดอบรม ‘ยุวชนวุฒิสภา’ ต.ค. นี้ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่มีคุณภาพ ปลูกฝังหน้าที่พลเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
27.08.2020
  • LOADING...
วัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ ครูหยุย ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันนี้ (27 สิงหาคม) วัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ ครูหยุย ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ระบุว่า การแก้ปัญหาระยะยาวต้องอาศัยการปลูกฝังหน้าที่พลเมืองและส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน

 

ทั้งนี้ กมธ. จะเปิดหลักสูตรอบรม ‘ยุวชนวุฒิสภา’ ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ เรียนรู้เรื่องการเมือง โดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญ อำนาจนิติบัญญัติเกี่ยวกับวุฒิสภา และ ส.ส. รวมถึงหน้าที่พลเมือง เพื่อที่คนเหล่านี้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

 

นอกจากนี้ ยังมีกลไกสำคัญอย่างสภาเด็กและเยาวชน ช่วยสะท้อนมุมมองแนวคิดและปัญหาของเด็กและเยาวชน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้มีการขยายการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนลงไประดับตำบล/เทศบาล และเขตในพื้นที่ กทม. ทำให้ปัจจุบันมีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับทั่วประเทศมากถึง 8,780 แห่ง

 

ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศจะมีกิจกรรมใหญ่ในการพบนายกรัฐมนตรี และประธานสภาฯ โดยเปิดเวทีเหมือนการประชุมสภานิติบัญญัติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนจากสภาฯ นำเสนอปัญหา และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อคณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising