×
368977

BREAKING: ที่ประชุม ส.ว. มีมติเอกฉันท์ อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้ 3 ฉบับ แก้ปัญหาโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
02.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 มิถุนายน) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นควรอนุมัติพระราชกำหนดจำนวน 3 ฉบับตามลำดับแล้ว หลังอภิปรายมา 2 วัน ดังนี้

 

1. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 242 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง


2. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 244 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง


3. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 243 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories