×

10 ส.ส. ฝ่ายค้านร่วมองค์ประชุมตั้งกรรมาธิการ ม.44

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2019
 • LOADING...
กรรมาธิการ ม 44

ทันทีที่ สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา ขานองค์ประชุมเพื่อลงมติในญัตติเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากคำสั่ง ม.44 ‘261 คน’ โดย ส.ส. แสดงตนผ่านการกดบัตรแสดงตน 258 คน และแสดงตนผ่านไมโครโฟน 3 คน

 

ในทางการเมืองทราบทันทีว่าต้องมี ส.ส. ฝ่ายค้านเทใจไม่วอล์กเอาต์เดินเข้าประชุมร่วมกับรัฐบาลแน่นอน เพราะกำลังเสียง ส.ส. รัฐบาลระดมเต็มอัตราแล้วมีเพียง 254 เสียงเท่านั้น ยังไม่นับ ส.ส. รัฐบาลที่ขาดประชุมเพราะป่วยและไปต่างประเทศ

 

กรรมาธิการ ม44

 

เมื่อตรวจสอบรายชื่อองค์ประชุมพบว่า มี ส.ส. ฝ่ายค้านเข้าร่วมประชุม 10 คน จาก 4 พรรคการเมือง ได้แก่ 

 

พรรคเพื่อไทย

 • ขจิตร ชัยนิคม
 • พรพิมล ธรรมสาร
 • พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

 

พรรคอนาคตใหม่

 • จารึก ศรีอ่อน 
 • พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา

 

พรรคเศรษฐกิจใหม่

 • ภาสกรเงิน เจริญกุล
 • มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
 • มารศรี ขจรเรืองโรจน์
 • สุภดิช อากาศฤกษ์

 

พรรคประชาชาติ

 • อนุมัติ ซูสารอ

 

ที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติ เห็นด้วย 5 ไม่เห็นด้วย 244 งดออกเสียง 6 สรุปที่ประชุมมีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากมาตรา 44 จบการประชุมในญัตติเจ้าปัญหาที่ทำให้สภาล่มมาแล้ว 2 ครั้ง และเปิดบาดแผลรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาล

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories