×

กรอ. ยันเข้มงวดเศษพลาสติกนำเข้า เผยไม่มีโควตานำเข้าใหม่ตั้งแต่ปี 61 เว้นโควตานำเข้าเดิมสิ้นสุด ก.ย. 63

โดย THE STANDARD TEAM
08.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (8 มกราคม) ประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าปัจจุบัน กรอ. ได้ออก 7 มาตรการในการตรวจปล่อยสินค้าเศษพลาสติกที่ได้รับโควตาการนำเข้าอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการตรวจปล่อยเศษพลาสติกที่นำเข้าตั้งแต่ด่านศุลกากรไปถึงปลายทางหรือโรงงานทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับโควตานำเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเข้าเศษพลาสติกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตามที่ผู้ประกอบการแจ้งหรือป้องกันการลักลอบไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของ กรอ. ที่ต้องการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมขีดความสามารถเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และป้องกันไม่ให้เศษพลาสติกนำเข้าไปสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ

 

สำหรับ 7 มาตรการ ประกอบด้วย
1. เศษพลาสติกที่มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกัน (ชนิดต่างกัน) จะต้องแยก ไม่ปะปนกัน

2. เศษพลาสติกต้องไม่สกปรกหรือปนเปื้อนสารอินทรีย์จนทำให้มีสีหรือกลิ่นอันพึงรังเกียจหรือมีกลิ่นเน่า

3. เศษพลาสติกต้องไม่มีเศษวัสดุอื่นเจือปนจนทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น มีเศษอิฐ หิน ดิน ทรายเจือปน จนทำให้ต้องนำไปผ่านกระบวนการคัดแยกหรือทำความสะอาดก่อนนำไปใช้ประโยชน์

4. ต้องสามารถระบุชนิดและประเภทของพลาสติกได้ชัดเจน

5. ต้องระบุรายละเอียดของพลาสติกให้ชัดเจนว่าเป็นพลาสติกชนิดใด และต้องระบุประเภทของพลาสติกตรงตามที่ปรากฏในเอกสารใบตราส่งและใบขนสินค้าด้วย

6. ต้องแจ้งรายละเอียดและปริมาณของเศษพลาสติกก่อนการนำเข้าหรือก่อนนำสินค้าออกจากด่านศุลกากรทุกครั้ง โดยต้องมีข้อมูลต่างๆ เช่น สำเนาใบตราส่ง ใบตราส่งเลขที่ สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าฯ (หากมี) ชนิดของพลาสติก ปริมาณการนำเข้า (กก.) จำนวนตู้สินค้า หมายเลขตู้สินค้า ลักษณะบรรจุภัณฑ์ ปริมาณคงเหลือก่อนหน้า ปริมาณคงเหลือ สำเนาใบอนุญาต พร้อมเอกสารแนบและใบอนุญาตเพิ่มเติม

7. เอกสารที่ปรากฏต้องสอดคล้องกับรายละเอียดที่ปรากฏในใบขนสินค้าและใบตราส่ง

 

“ส่วนกรณีที่มีนักวิชาการบางกลุ่มได้ออกมาวิจารณ์ว่าในปี 2561-2562 ประเทศไทยนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศมากถึง 480,000 ตัน สูงเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ทำให้ปัจจุบันสินค้าพลาสติกมีคุณภาพต่ำ ราคาถูก และกลายมาเป็นขยะท่วมประเทศไทยนั้น ข้อเท็จจริงคือประเทศไทยอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะเศษพลาสติกที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเป็นพลาสติกใหม่ ไม่อนุญาตให้นำเข้าที่เป็นขยะ ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตโควตาการนำเข้าเศษพลาสติกจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่านำเศษพลาสติกที่นำเข้ามาเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานโดยตรงและมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่หากเจ้าหน้าที่ กรอ. และกรมศุลกากรตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนหรือสำแดงเท็จ การลักลอบนำเข้าก็จะให้ผลักดันกลับประเทศต้นทางทันที รวมถึงจัดการโรงงานที่ไม่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาต” ประกอบกล่าว

 

ประกอบกล่าวต่อไปว่าปัจจุบันยังมีปริมาณโควตานำเข้าเศษพลาสติกเพื่อเป็นวัตถุดิบซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับระดับนโยบายว่าจะมีการกำหนดปริมาณโควตานำเข้าอีกหรือไม่ ซึ่งทาง กรอ. พร้อมที่จะรับสนองนโยบายจากที่คณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศ และตั้งแต่ปี 2561 ทางคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ได้อนุญาตให้มีโควตาการนำเข้าใหม่

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising