×

โรงเรียนในต่างจังหวัดเตรียมพร้อมเปิดเรียน ทำความเข้าใจครู -นักเรียน-ผู้ปกครอง ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา

โดย THE STANDARD TEAM
30.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (30 มิถุนายน) โรงเรียนในต่างจังหวัดต่างทยอยจัดเตรียมห้องเรียน ทำความสะอาดและเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนวันแรก ในวันพรุ่งนี้ (1 กรกฎาคม) หลังจากที่ปิดภาคเรียนมานานกว่า 4 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา แต่การกลับมาเปิดในครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่สถานศึกษา

 

ที่โรงเรียนอำนวยวิทย์จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้ให้ครูจัดเตรียมห้องเรียนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างเคร่งครัด พร้อมติดป้ายเช็กอิน ไทยชนะ ป้ายกำหนดจุดล้างมือ กำหนดจุดวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน จัดทำจุดยืนรอเข้าแถวระยะห่าง 1-2 เมตรทั่วทั้งอาคารเรียน การจัดโต๊ะนักเรียนมีการติดป้ายกากบาทสำหรับโต๊ะเก้าที่ห้ามนั่ง ติดป้ายจุดที่นั่งของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล และแบ่งเวลาการเรียนในระดับชั้นต่างๆ เช่น สำหรับห้องที่มีนักเรียน 40 คน ให้สลับกันมาเรียน ส่วนห้องที่มีนักเรียน 20 คนก็สามารถมาเรียนได้ทุกวัน

 

โดยครูประจำชั้นจะโทรแจ้งผู้ปกครองโดยตรงและแจ้งข้อความในไลน์กลุ่มผู้ปกครอง ส่วนโรงอาหารได้มีการจัดเตรียมจุดคัดกรอง จุดล้างมือ ให้เว้นระยะห่าง 1 เมตร และมีการล้างพื้นทำความสะอาดทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ส่วนสนามเด็กเล่นงดการเข้าใช้จนกว่าจะมีสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เช่นเดียวกับรถรับ-ส่ง นักเรียนต้องมีการเว้นระยะห่างที่นั่ง และต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จการรับ-ส่ง

 

ขณะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ได้เตรียมจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน หอพัก และโรงอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข เน้นย้ำให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และการเว้นระยะห่าง (Social distancing) ลดความแออัด และไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน รวมทั้งให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆ

 

ด้าน ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียม โดยจะเน้นที่ตั้งแต่ผู้ปกครองต้องเข้าใจก่อนว่าโควิด-19 คืออะไร และต้องดูแลบุตรหลานของท่านอย่างไร จากนั้น เมื่อผู้ปกครองมาส่งลูกมาโรงเรียน ก็จะมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่ประตูทางเข้า จะมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย มีอ่างล้างมือให้นักเรียนได้ล้างมือก่อนเข้าไปในบริเวณของโรงเรียน ซึ่งจะมีข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการติดไว้ที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียน ส่วนภายในโรงเรียนนั้นจะให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดเป็นหลัก จัดตั้งจุดล้างมือให้กับนักเรียน ตลอดจนการสวมหน้ากากอนามัยระหว่างอยู่ภายในโรงเรียน รวมทั้งการเว้นระยะห่างในกิจกรรมต่างๆ

 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ปกครองได้มั่นใจในมาตรการการป้องกัน และยืนยันว่าทางโรงเรียนพร้อมที่จะเปิดเรียนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories