×

SCBX สุดฮอต! ผู้ลงทุนรายย่อยเกือบ 2 หมื่นรายแห่จองซื้อหุ้นกู้ 6 ชุด รวมมูลค่ารวม 5 หมื่นล้านบาทเกลี้ยง

03.07.2023
  • LOADING...
SCBX

SCBX สุดแกร่ง! นักลงทุนทุกกลุ่มตอบรับหุ้นกู้ทะลุเป้า มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในรุ่นที่จัดจำหน่ายแก่บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัลร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดใหญ่ที่สุดในไทย เน้นเข้าถึงผู้ลงทุนรายย่อยเกือบ 20,000 ราย

 

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกจำนวน 6 ชุด มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น PO ที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มียอดจองซื้อเต็มวงเงิน 15,000 ล้านบาทภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนที่มีผลตอบแทนดีและความเสี่ยงต่ำ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 10,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท ส่งผลให้หุ้นกู้ SCBX เป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายบุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและความมุ่งมั่นของ SCBX ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยได้มอบความไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกมูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งในการเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา เราได้เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบครบ จบ ในที่เดียว ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้สามารถส่งมอบผลตอบแทนที่ดีขึ้นไปยังผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทฯ ยืนยันเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสการลงทุนที่มั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง จึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 10,000 ล้านบาท รวมมูลค่าการเสนอขายรุ่น PO ทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ความสำเร็จดังกล่าวยังแสดงศักยภาพกลุ่มฯ ในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขนาดใหญ่ที่สุดของตลาดที่มีผู้จัดจำหน่ายรายเดียวผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

 

“ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ SCBX ในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม SCBX แม้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีความผันผวนก็ตาม โดยเราจะนำเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดตามแผนงานที่กำหนด เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ ‘ยานแม่’ ที่จะนำพากลุ่ม SCBX เดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค” อาทิตย์กล่าว

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ SCBX ที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 6 ชุด ได้แก่

 

  • ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปีจำนวน 25,000 ล้านบาท เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
  • ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.61% ต่อปี จำนวน 7,800 ล้านบาท 
  • ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.74% ต่อปี จำนวน 5,500 ล้านบาท 
  • ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.91% ต่อปี จำนวน 6,700 ล้านบาท 
  • ชุดที่ 5 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.48% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท 
  • ชุดที่ 6 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.71% ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท 

 

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2-6 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising