×

ไทยพาณิชย์ แนะผู้ประกอบการ SMEs ปรับกลยุทธ์รับความเสี่ยง ศก.โลกชะลอตัว ลงทุนเทคโนโลยีปูทางสู่ธุรกิจแห่งอนาคต

26.08.2022
  • LOADING...
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานสัมมนา ‘SME OF THE FUTURE อนาคต SMEs ไทยไปต่ออย่างไรดี’ เจาะลึกภาพรวมเศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก ส่องปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งอัปเดตเทรนด์ของโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ เจาะลึกเฉพาะสำหรับกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) เพื่อปูแนวทางในการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับโลกธุรกิจในอนาคตที่กำลังจะมาถึง 

 

ในงานดังกล่าวได้ระดมผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจมาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำโดย พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี, สมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Economic Intelligence Center (EIC) และรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร, ปุณยวัจน์ ศรีสิงห์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส EIC, โชติกา ชุ่มมี ผู้จัดการคลัสเตอร์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต EIC, แพททริก ปูเลีย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์, ธีรวิทย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ Head of Strategy and Commercial บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด, ศิลินลักษ์ ตุลยานันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ดส์ อีควิปเม้นท์ จำกัด, ณัฐธนภัสสสร์ ไชยนรินทร์ ผู้จัดการแผนกธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด และ มิตรดนัย สถาวรมณี ผู้ร่วมก่อตั้ง แบรนด์ Plantae และ CORO FIELD ร่วมเป็นวิทยากร 

 

พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงเวลานี้เราเริ่มเห็นสัญญาณที่เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเริ่มคึกคักอีกครั้ง แม้การฟื้นฟูให้สมบูรณ์เท่าระดับเดิมอาจต้องใช้เวลา แต่ก็เป็นบทบาทหนึ่งของธนาคารที่จะเร่งสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติให้ได้เร็วที่สุด 

 

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ SMEs จึงร่วมมือกับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานสัมมนา ‘SME OF THE FUTURE อนาคต SMEs ไทยไปต่ออย่างไรดี’ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งสนับสนุนการเสริมศักยภาพให้ SMEs สามารถปรับกลยุทธ์ รวมทั้งรูปแบบธุรกิจให้เท่าทันเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตได้ โดยเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกที่กำลังฟื้นตัวตามเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะเทรนด์อาหารสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิเคราะห์จาก EIC ผู้บริหารทางด้านธุรกิจตลาดเงิน ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ร่วมให้ความรู้ใน 4 หัวข้อสัมมนา ได้แก่ 1. วิเคราะห์อนาคตภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสำหรับ SMEs 2. สิ่งที่ต้องรู้สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและการบริหารความเสี่ยง 3. ปรับกลยุทธ์สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 4. การใช้เทคโนโลยีเป็นขุมพลังใหม่เพื่อยกระดับธุรกิจและลดต้นทุน ครอบคลุมมิติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับอนาคต

 

สมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Economic Intelligence Center (EIC) และรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไปเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวจากหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อและนโยบายการเงินตึงตัว และความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานในยุโรป ทางด้านอาเซียนนั้นเศรษฐกิจมีการขยายตัวแข็งแกร่งขึ้นในไตรมาส 2 ตามปัจจัยบวกจากการเปิดประเทศ และการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง 

 

ในส่วนของประเทศไทย เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องหลังการเปิดประเทศ ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของครัวเรือน โดยตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมาขยายตัวได้ 2.5% จากการเร่งตัวของการบริโภคในประเทศ และการฟื้นตัวของภาคบริการ ในระยะต่อไปภาคท่องเที่ยวและภาคบริการจะกลายเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมากขึ้น สำหรับภาคการส่งออกและลงทุนอาจมีการชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก 

 

EIC จึงมองว่าผู้ประกอบการ SMEs ควรรีบปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น โดยควรคำนึงถึงการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และบริหารจัดการวัตถุดิบ ทั้งในแง่ของการจัดหาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม ประกอบกับการหาวัตถุดิบทดแทนและเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจให้ปรับตัวในวิกฤตได้รวดเร็ว ควรเริ่มปรับใช้ Data Analytics ในการเข้าใจความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการบริหารจัดการและปรับปรุงในระยะยาว

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมงานสัมมนาที่จะเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจจากธนาคารไทยพาณิชย์ และพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า SMEs ผ่านช่องทาง 

 

Website: www.scb.co.th/th/sme-banking  

Facebook: www.facebook.com/groups/scbsme/ 

 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ทาง SCB SME Business Call Center โทร. 0 2722 2222

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising