×

ไทยพาณิชย์เปิด SCB SME Academy เติมความรู้ ยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก

22.07.2019
  • LOADING...

พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมการปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคารไทยพาณิชย์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มียอดสินเชื่อคงค้างโดยประมาณ 3.4 แสนล้านบาท โดยธนาคารต้องการผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (SME with Purpose) ทั้งการเพิ่มยอดขาย ผลกำไร การขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์สำคัญคือ การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ที่เอสเอ็มอีต้องมีคือ องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เครือข่ายธุรกิจ และดิจิทัลโซลูชันสำหรับด้านองค์ความรู้ ธนาคารได้พัฒนา SCB SME Academy ขึ้นมา เพื่อเป็นชุมชนความรู้ทางธุรกิจ เพื่อบ่มเพาะศักยภาพเอสเอ็มอีแบบ 360 องศา ขณะนี้ได้พัฒนา  4 หลักสูตรหลักที่ได้รับการออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยคอร์สอบรมสำหรับทุกหลักสูตรจะเจาะลึกการเรียนการสอนเป็นรายอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังร่วมมือกับองค์กรภายนอก มอบหลักสูตรพิเศษอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกสัปดาห์ด้วย  

 

SCB SME Academy มีทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง และช่วยกระตุ้นการค้าหาไอเดียใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าเรียน และส่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับเอสเอ็มอีรุ่นต่อไป รวมถึงหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อธุรกิจเฉพาะ ประกอบด้วย 1. The DOTs (จุดเชื่อมโยงความสำเร็จทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่) 2. SCB Intelligent Entrepreneur Program: IEP (โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร) 3. SCB Intelligent Trade Program: ITP (หลักสูตรความรู้ประยุกต์เพื่อธุรกิจส่งออก) และ 4. หลักสูตรพัฒนา Mentor ซึ่งเป็นหลักสูตรสูงสุด เพื่อการก้าวขึ้นสู่การเป็นที่ปรึกษาต่อไป คาดว่าปีนี้จะสามารถขยายเครือข่ายความรู้ไปยังเอสเอ็มอีกลุ่มต่างๆ ได้เกือบ 3.6 พันราย

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories