×

SCB EIC ฟันธงราคายางพาราไทยปี 63 ตกต่ำ-ส่งออกหดตัว 3 ปีต่อเนื่อง

13.01.2020
  • LOADING...

กัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์ นักวิเคราะห์อาวุโส Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) เปิดเผยว่า ปี 2563 นี้ คาดว่าสถานการณ์ราคายางพาราในประเทศไทยจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับปี 2562 โดยคาดการณ์ว่าราคายางแผ่นดิบจะอยู่ที่ 43-45 บาทต่อกิโลกร้ม ส่วนราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 มีแนวโน้มอยู่ที่ 46-48 บาทต่อกิโลกรัม 

 

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราไทยอยู่ในระดับต่ำ ส่วนหนึ่งเพราะปัญหาเชิงโครงสร้าง และความต้องการใช้ยางพาราของโลกไม่ขยายตัว โดยจะแบ่งได้ 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ 

  1. ส่วนหนึ่งเพราะราคายางพาราทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำ โดย SCB EIC มองว่าการใช้ยางพาราโลกขยายตัวเพียง 2% แต่ผู้ผลิตยางในหลายประเทศยังมีผลผลิตสูงขึ้น จึงคาดการณ์ว่าราคายางพาราในตลาดโลกปี 2563 จะอยู่ที่ 1.6-1.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม 
  2. จำนวนผลผลิตยางพาราในไทยอยู่ระดับสูงในไทย แต่จีนมีการนำเข้ายางพาราดิบจาก CLMV มากขึ้น และอาจลดสัดส่วนของไทยลง ขณะที่แม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือ แต่ในปี 2563 กลับกำหนดเป้าหมายในการใช้น้ำยางสดในหน่วยงานต่างๆ ลดลงมาอยู่ที่ 90,356 ตัน 
  3. ค่าเงินบาทแข็งค่า ทำให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออกน้อยลง และทำให้ปี 2563 นี้ คาดว่าการส่งออกยางพาราไทยอยู่ที่ 3.1 ล้านตัน หดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 

อย่างไรก็ตาม ทางแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งการลดอุปทานยางพาราที่ออกสู่ตลาด การเพิ่มใช้ยางพาราในประเทศ การขยายตลาดส่งออกไปประเทศใหม่ๆ เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกไปจีน 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories