×

ถึงเวลา SCB ยกเครื่ององค์กร เปิดตัว Agile Team สู้ด้วยเทคโนโลยี กระตุ้นพนักงานกล้าคิดกล้าทำ

07.02.2019
  • LOADING...

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่าที่ผ่านมาธนาคารได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ธนาคารต้องตอบสนองรวดเร็วขึ้น ในปี 2562 นี้ ธนาคารจึงนำวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า ‘Agile Organization’ มาใช้โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะเกิดความรวดเร็วของธุรกิจ นวัตกรรม และวัฒนธรรมความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทีมนี้ประกอบด้วยคณะผู้จัดการใหญ่ 4 คนของธนาคารไทยพาณิชย์ได้แก่ สารัชต์ รัตนาภรณ์, อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์, อรพงศ์  เทียนเงิน และ ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ โดยให้คณะผู้จัดการใหญ่ทำงานร่วมกันในลักษณะ Agile Team

 

สารัชต์ รัตนาภรณ์ กล่าวว่าตนตั้งใจผลักดันการเติบโตเพื่อมาทดแทนธุรกิจเดิม โดยธุรกิจแรกคือการปล่อยกู้ผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital Lending) เพื่อสร้างประสบการณ์การขอสินเชื่อให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ธุรกิจที่สองคือธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ซึ่งที่ผ่านมาได้จับมือกับ Julius Baer เพื่อยกระดับการบริการลูกค้ากลุ่มนี้ จากนี้จะผสมผสานการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับข้อมูลที่มีเพื่อสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ ด้วย

ส่วน ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประกาศผลักดัน 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. Platform Banking สำหรับทั้งลูกค้าบุคคลและกลุ่มธุรกิจ 2. Partnership Banking ทำงานร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ 3. Predictive Banking นำ Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ส่วน อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ จะเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนวิถีการทำงาน เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการทำงานให้พนักงานมีความกล้าที่จะเรียนรู้ให้เร็ว กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ แก้ไขและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว

 

และอรพงศ์ เทียนเงิน เชื่อว่าคู่แข่งของธนาคารจะไม่อยู่ในรูปแบบของธนาคารดั้งเดิมอีกต่อไป ธุรกิจของผู้เล่นหน้าใหม่จะมีความยืดหยุ่นสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็ว ใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาดำเนินธุรกิจ ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวทางด้านเทคโนโลยีโดยใช้ Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสร้างนวัตกรรมที่ล้ำหน้าของตนเอง และสามารถบริหารความเสี่ยงจากข้อมูลได้ดี

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising