×

ธอส. เปิดจองสลากวิมานเมฆชุดละ 1 ล้านบาทแล้ว หวังระดมเงิน 2.7 หมื่นล้านบาท

22.07.2019
  • LOADING...

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ข้อมูลว่า วันนี้ (22 ก.ค.) เป็นวันแรกที่ธนาคารเปิดให้ประชาชนติดต่อซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท ได้ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขคือ การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค โดยเปิดขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อจองซื้อสลากได้ไม่เกิน 5 หน่วย ต่อ 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสดงหาผลกำไร นิติบุคคล และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 

 

ธอส. กำหนดให้เปิดบัญชีและแจ้งซื้อสลากได้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นี้ โดยสามารถผูกการใช้บริการกับ Mobile Application: GHB All เพื่อรับการแจ้งเตือนผลการสุ่มรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากและรายชื่อสำรองในกรณีที่มีผู้จองซื้อสลากเกิน 2.7 หมื่นหน่วย ในวันที่ 19 สิงหาคม รวมถึงสามารถตรวจสอบวันที่ธนาคารกำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากต้องฝากเงินเข้าบัญชีให้ครบตามจำนวนหน่วยที่ได้รับสิทธิ์ต่อไป 

 

สำหรับสลากออมทรัพย์ ธอส. แบบพรีเมียม ชุดวิมานเมฆ ราคาจำหน่ายหน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 2.7 หมื่นหน่วย คิดเป็นมูลค่า 2.7 หมื่นล้านบาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 4.2 หมื่นบาท หรือคิดเป็น 1.4% ต่อปี จับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รางวัลละ 2 แสนบาท จำนวน 27 รางวัลตือเดือน โดยตลอด 3 ปี จะได้จับรางวัล 36 ครั้ง รวม 972 รางวัล กรณีที่ถูกรางวัล 1 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 8.07% ต่อปี และเมื่อครบ 3 ปี ยังสามารถเลือกถือสลากต่อได้ด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising