×

สาธิต วิทยากร ขายหุ้น BH เกลี้ยงพอร์ต จำนวน 8.39% ผ่านรายการบิ๊กล็อต

23.08.2022
 • LOADING...
สาธิต วิทยากร

รายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. ระบุว่า สาธิต วิทยากร ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ได้รายงานการขายหุ้น BH จำนวน 66.79 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.3935% หรือทั้งหมดของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สาธิต วิทยากร จำหน่ายหุ้นของ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือ BH จำนวน 66.79 ล้านหุ้น หรือ 8.3935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


โดยราคาหุ้น BH เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมนั้น ปิดการซื้อขายที่ 186.50 บาท ลดลง 7 บาท หรือ 3.62% ขณะที่ราคาหุ้นล่าสุดวันนี้ (23 สิงหาคม) ซื้อขายที่ 205 บาท เพิ่มขึ้น 10.50 บาท หรือ 5.40%

 

ทั้งนี้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2565 สาธิต วิทยากร เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ BH โดยถือครองหุ้นจำนวน 140.19 ล้านหุ้น หรือ 17.64% 

 

ปัจจุบัน สาธิต วิทยากร ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC 

 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า ปัจจุบัน สาธิต วิทยากร มีการถือหุ้นในบริษัท ดังนี้

 

 1. PRINC ถือหุ้น 828.78 ล้านหุ้น หรือ 21.76% 
 2. BDMS ถือหุ้น 122.68 ล้านหุ้น หรือ 7.94%
 3. BCH ถือหุ้น17.60 ล้านหุ้น หรือ 0.71%
 4. RS ถือหุ้น 6.90 ล้านหุ้น หรือ 0.67%
 5. GFPT ถือหุ้น 6.82 ล้านหุ้น หรือ 0.54%
 6. SEAFCO ถือหุ้น 5.60 ล้านหุ้น หรือ 1.83%
 7. PM ถือหุ้น 4 ล้านหุ้น หรือ 0.67%
 8. SAT ถือหุ้น 3 ล้านหุ้น หรือ 0.71%
 9. NTV ถือหุ้น 1.84 ล้านหุ้น หรือ 1.16%
 10. AH ถือหุ้น ​​1.65 ล้านหุ้น หรือ 0.51%
 11. TASCO ถือหุ้น 850,000 หุ้น หรือ 0.55%
 12. SORKON ถือหุ้น 801,030 หุ้น หรือ 2.48%
 13. RAM ถือหุ้น 550,000 หุ้น หรือ 4.58%

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising