×

สาธิต มธ. ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณชน ยืนยันสอนให้เด็กรู้จักคิด เคารพความหลากหลาย หลังประยุทธ์สั่งจับตา

โดย THE STANDARD TEAM
06.02.2022
  • LOADING...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากกรณีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่ากำลังให้หน่วยงานเกี่ยวข้องไปดูอยู่กรณีที่มีข้อห่วงใยหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบัน

 

โดยระบุในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบัน นี่คือเรื่องการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาจะต้องมีเป้าหมายที่ดี ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีมายด์เซ็ตที่ดี สิ่งเหล่านี้ตนกำลังแก้ โดยได้มีการสั่งการกำหนดนโยบายไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด ทั้งหลักสูตร การศึกษา การสอนของครู การเพิ่มสมรรถนะ ทั้งหมดมีอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องปรับกลไกบางตัวให้ทันสมัยขึ้น และองคาพยพเหล่านั้นต้องทำตามนี้ พัฒนาตนเอง

 

ล่าสุดวันนี้ (6 กุมภาพันธ์) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่แถลงการณ์ต่อสาธารณชน มีเนื้อหาโดยสรุปชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้

 

  1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสำคัญกับการเคารพความหลากหลายทางความคิดและมุมมอง โดยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่พร้อมใช้วิจารณญาณในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน

 

  1. โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฐานความรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับพัฒนาการ นอกจากสาระวิชาหลัก ยังจัดให้มีการสอนในวิชาต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ วิชาอยู่รอดปลอดภัย วิชาว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด วิชาวัยรุ่นศาสตร์ วิชารู้ทันการเงิน วิชาวิถีศรัทธา (ครอบคลุมเนื้อหาทุกศาสนา) ฯลฯ

 

  1. โรงเรียนมีเป้าหมายบ่มเพาะเยาวชนให้มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองเข้มแข็ง เป็นพลเมืองโลกที่ยึดโยงกับบริบทสังคมไทย มีทักษะและสมรรถนะแห่งอนาคต รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการกำกับตัวเอง เข้าอกเข้าใจคนอื่นและสามารถทำงานเป็นทีม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนตระหนักดีว่าการบุกเบิกสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยระยะเวลา มีข้อจำกัดต่างๆ มากมายในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ์ในการสร้างและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ และได้รับการสนับสนุนทุกภาคส่วนให้สามารถขยายผลได้ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising