×
413117

สาทิตย์ ชี้ต้องคุยเรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจัง เพื่อให้คงอยู่ต่อไปด้วยความคิดที่ตรงกันของคนทั้งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
27.10.2020
  • LOADING...
สาทิตย์ เรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ (27 ตุลาคม) ที่รัฐสภา สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ในทุกการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาไม่มีครั้งไหนจบสวย ส่วนใหญ่จบลงด้วยการรัฐประหาร ไม่มีใครอยากเห็นจุดจบสู่รัฐประหารอีก ผู้ชุมนุมล้วนมีชุดความคิดที่ต่างจากรัฐบาล ความจริง 2 ข้อที่แตกต่างจากอดีตคือ 1. ผู้ชุมนุมเป็นคนหนุ่มสาว 2. หากมองผ่านการแสดงออกที่รุนแรง การชุมนุมอาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง ในทุกการชุมนุมของคนหนุ่มสาวเกิดจากความไม่พอใจกับเศรษฐกิจและความสับสน ไม่แน่ใจในอนาคต แต่ทางออกที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ การแก้รัฐธรรมนูญที่มีไทม์ไลน์ชัดเจน หรือการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์โดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แต่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

ยังมีอีกเรื่องที่รัฐบาลควรคิดจริงจัง คือการคิดถึงอนาคตของหนุ่มสาวในระยะยาว โครงสร้างในปัจจุบันอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลง รัฐต้องเปลี่ยนวิธีคิด เช่น การศึกษา ระบบราชการ ระบอบการเมือง โครงสร้างอำนาจ ที่เป็นระบบราชการรวมศูนย์ การวิจารณ์บทบาทของทหาร วัฒนธรรมอำนาจนิยม ปัญหาเศรษฐกิจที่ผูกขาด และความเหลื่อมล้ำ ถ้าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องปรับสมดุลในโครงสร้างอำนาจ ลดการผูกขาดของทุนในเศรษฐกิจไทย ซึ่งจำเป็นเช่นเดียวกับความยุติธรรม

 

ส่วนข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เราต้องจริงจังในการหาวิธีการพูดคุยด้วยเหตุผล เพียงแต่บรรยากาศที่สร้างความหวาดระแวงอาจยังไม่ใช่เวลาที่พูดคุยเรื่องนี้ แต่เราต้องแข่งขันกับชุดความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันกษัตริย์อย่างสิ้นเชิงด้วย ทั้งในและต่างประเทศ นำข้อมูลจริงและเท็จมาผสมกันทำให้เกิดความเชื่อที่ยากจะเปลี่ยนแปลง เราต้องคิดเรื่องเหล่านี้ สถาบันกษัตริย์ต้องคงอยู่ต่อไป แต่ต้องอยู่ด้วยความคิดและความเชื่อที่ตรงกันของคนทั้งประเทศ และอีกไม่เกินสิบปีข้างหน้าคนรุ่นใหม่ก็จะขึ้นมาเป็นกำลังแรงงานที่สร้างสรรค์ชาติของเราต่อไป

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories