×

Sansiri x Pipatchara x SC Grand ถอดแนวคิดโมเดลความยั่งยืน ‘From Trash To Transfer Bag’ [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
27.03.2023
  • LOADING...
Sansiri x Pipatchara x SC Grand

ในมุมมองของผู้บริโภคอย่างเรา การเลือกใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้นั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากสามารถซื้อสินค้าในราคาที่จับต้องได้และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยที่ ‘ฟังก์ชันและดีไซน์’ สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว  

 

ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อขับยานยนต์ไฟฟ้า ต้องยอมอัปราคาหากอยากใช้สินค้าประหยัดพลังงาน ต้องใช้หลอดกระดาษอย่างระมัดระวังไม่ให้ยุ่ยไปเสียก่อน 

 

วันนี้มีหนึ่งในโมเดลที่ตอบโจทย์การทำงานที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้ายั่งยืน (Sustainability) ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนที่สูงเสมอไป เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งสามารถผลิตสินค้าที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยหัวใจสำคัญเกิดจากการใช้โมเดลของความร่วมมือ (Partnership) จากหลากหลายฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผสานกับแรงบันดาลใจจากนักออกแบบแฟชั่น เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายและความตั้งใจในการรังสรรค์กระเป๋าโอนรักษ์โลกจากผ้าวัสดุรีไซเคิล

 

‘Sansiri x Pipatchara x SC Grand: Fill It Collection’ กระเป๋าโอนรักษ์โลกจากผ้า

รีไซเคิล เป็นโปรเจกต์ภายใต้โมเดลความร่วมมือของ 3 พันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ Upcycling Upstyling ปีที่ 3 จัดขึ้นโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อตอกย้ำการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้ว 4 ประเภท ได้แก่ ขวดน้ำดื่ม (PET Bottle), ฝาขวด (PE Cap), ถุงพลาสติก (PE Plastic Bag) และฟิล์มพลาสติก (PE Film) ขยายความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และนักออกแบบที่มีผลงานระดับโลก มาร่วมมือกันออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการ Upcycling ช่วยให้พลาสติกใช้แล้วไม่เป็นขยะอีกต่อไป ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจที่เติบโตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

‘ต้องใช้ได้จริง’ และ ‘ผลิตได้จริง’ คือสองโจทย์สำคัญของการสร้างสรรค์สินค้าด้านความยั่งยืน โดยหนึ่งในตัวอย่างที่ใช้โมเดลของการ Partnership เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการผลิตสินค้า คือ Sansiri x Pipatchara x SC Grand: Fill It Collection” กระเป๋าโอนรักษ์โลกจากผ้ารีไซเคิล ผลิตจากผ้า Upcycling ที่ทำจากขวดน้ำดื่ม (PET Bottle) โดยทาง Sansiri ได้มองหาสิ่งที่จะส่งมอบให้ลูกค้าไปพร้อมกับถ่ายทอดพันธกิจด้าน Sustainaiblity ในการสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่ง ‘กระเป๋าโอน’ คือตัวแทนของสินค้าที่สามารถสื่อสารกับ ‘ลูกบ้าน’ ในวันที่ซื้อบ้านและรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Sansiri ได้ เป็นการสื่อถึงความตั้งใจและกระตุ้นให้ลูกบ้านเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความยั่งยืน

 

Sansiri x Pipatchara x SC Grand Sansiri x Pipatchara x SC Grand

 

ชลีรัตน์ ต่อจรัส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตอนเราเด็กๆ ไม่ได้มีคนมาคอยบอกเราว่าเราจะต้องใส่ใจเรื่องความยั่งยืน ตอนนี้เราจึงอยากสื่อสารกับลูกบ้าน ทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่รวมถึงเด็กๆ ว่าเราอยากให้เขามีส่วนร่วมกับการมุ่งสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยเฉพาะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นง่ายๆ ในที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งแสนสิริเรามีโครงการ waste to WORTH ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดประโยชน์แก่ลูกบ้านในการแยกขยะให้ถูกวิธีมาแล้วกว่า 4 ปี”

 

อย่างไรก็ตาม โจทย์นี้ไม่มีทางเป็นจริงได้ หากไม่มี Pipatchara แบรนด์กระเป๋าฝีมือคนไทยที่ Anne Hathaway เคยนำสินค้าไปใช้ เป็นผู้รับหน้าที่ในการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่ ‘ต้องใช้ได้จริง’ มีความทันสมัย และรักษ์โลก รวมถึง SC Grand ที่เข้ามาตอบโจทย์ของการ ‘ผลิตได้จริง’ 

 

Sansiri x Pipatchara x SC Grand ความร่วมมือที่ทำให้ความยั่งยืนง่ายขึ้น 

 

Sansiri x Pipatchara x SC Grand

 

ภิพัชรา แก้วจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The Amu Group Co., Ltd. เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อตอบโจทย์สินค้าที่ ‘ต้องใช้ได้จริง’ จึงเกิดเป็นคอนเซปต์ ‘Fill It Collection’

 

การที่เขาเอากระเป๋าใบนี้ไปใช้ เราไม่อยากให้เขาใช้ครั้งเดียว แต่อยากให้ใช้ได้ในทุกๆ วัน และต้องรีไซเคิลได้ ดังนั้นมันต้องเป็นกระเป๋าที่ออกแบบสำหรับลูกบ้านทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงต้องมีมีฟังก์ชันของการใส่สิ่งของลงไป ตามคอนเซปต์ Fill It Collection” ภิพัชรากล่าว 

 

นั่นทำให้กระเป๋าโอนรักษ์โลกจากผ้า Upcycling Sansiri x Pipatchara x SC Grand: Fill It Collection ถูกออกแบบมาให้สามารถใส่เอกสารที่เกี่ยวกับการโอนบ้านได้เต็มใบ มีช่องใส่กุญแจ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสอื่นๆ 

 

นอกจากนี้ในส่วนของการผลิตจึงเป็นหน้าที่ของ จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ SC Grand ในการผลิตผ้า Upcycling ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ GC ในการนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์ จนกลายเป็นผ้าใหม่ที่เกิดจากวัสดุรีไซเคิล 100% เพื่อให้มั่นใจว่ากระเป๋าโอนรักษ์โลกจากผ้า Upcycling ใบนี้ยังอยู่ในเงื่อนไขของการเป็นสินค้ายั่งยืนที่ตอบโจทย์ทั้งการผลิตและการนำไปใช้ในชีวิต 

 

ถอดรหัสโมเดลความยั่งยืน

 

 

ความร่วมมือระหว่าง Sansiri, SC Grand และ Pipatchara ถือเป็นหนึ่งในโมเดลที่น่าสนใจ เพราะเป็นการรวมตัวขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมให้ ‘ความยั่งยืน’ สามารถจับต้องได้และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว นำมาเพิ่มมูลค่า ไปจนถึงการผลิตสินค้า Upcycling ซึ่งหากผู้ประกอบการต้องการใช้เป็นโมเดลในการทำงาน อาจพิจารณาถึง 3 องค์ประกอบ

 

  1. ผู้จัดหา: ในการผลิตสินค้ายั่งยืนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้จัดหาวัสดุเหลือใช้ รวมถึงการนำมาแปรรูปให้กลายเป็นวัสดุที่พร้อมต่อการผลิต ซึ่งในที่นี้เกิดจากการที่ Sansiri เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพาร์ตเนอร์กับ GC ในการเก็บขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วจากลูกบ้านผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ของ GC เข้ามาผนวกกับทักษะการแปรรูปวัสดุของ SC Grand ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผ้า Upcycling  

 

  1. ผู้ผลิต: ในส่วนของผู้ผลิตรวมไปถึงผู้ออกแบบสินค้า การอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่าง ‘ดีไซเนอร์’ ถือเป็นกลไกที่ช่วยให้สินค้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล แต่ยังสามารถ ‘นำไปใช้ได้จริง’ ในชีวิตประจำวัน เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคตอบรับสินค้าเหล่านี้ อย่างเช่นการใช้ทักษะของแบรนด์ Pipatchara ที่เคยผลิตกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ในคอลเล็กชัน Infinitude เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระเป๋าโอนรักษ์โลกจากผ้ารีไซเคิล Sansiri x Pipatchara x SC Grand: Fill It Collection

 

  1. ผู้จำหน่าย: ปลายทางสุดท้ายที่อาจเป็นคนเดียวกับจุดเริ่มต้นในการตั้งโจทย์ก็คือผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ ‘ตั้งโจทย์’ ที่สะท้อนความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงเป็นผู้นำสินค้าไปส่งถึงมือของผู้ใช้จริง ในที่นี้รับบทโดย Sansiri ที่มีความตั้งใจและต้องการต่อยอดด้านความยั่งยืนไปสู่ผู้บริโภค

 

การต่อยอดในอนาคต 

 

Sansiri x Pipatchara x SC Grand

 

ความร่วมมือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเจ้าภาพอย่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC ในการดำเนินโครงการ Upcycling Upstyling มาสู่ปีที่ 3 ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการต่อยอดความตั้งใจด้าน Sustainability ให้เป็นสินค้าที่จับต้องได้ง่ายมากขึ้น เปิดประตูให้ SMEs รายเล็กสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนได้ 

 

ในช่วงท้าย ชลีรัตน์ ต่อจรัส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงอิมแพ็กจากการเข้าร่วมโครงการ Upcycling Upstyling ซึ่งเปิดโอกาสให้แบรนด์ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมและขับเคลื่อน Sustainability ไปพร้อมกัน 

 

ที่ผ่านมาเราแยกขยะได้แต่ยังไม่สามารถทำได้จนครบห่วงโซ่ โดยโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกที่ถูกพัฒนาจนเกิดเป็นสินค้าจริง รวมถึงการที่มีดีไซเนอร์เข้ามาทำให้สินค้าสวยงามก็ยิ่งช่วยให้ลูกบ้านตอบรับได้ดีมากขึ้นในมุมมองของสินค้ารีไซเคิลที่สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

“แทบทุกองค์กรอยากเปลี่ยนสิ่งรอบตัวให้เป็น Sustainability แต่นั่นยังมีเงื่อนไขทั้งด้านต้นทุนและความเป็นไปได้ และความร่วมมือจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จได้จริงๆ”

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising