×

จับตา ‘สรรเสริญ สมะลาภา’ ผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์ เสริมแกร่งทีมเศรษฐกิจ รับมือวิกฤตการค้าโลก

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2019
  • LOADING...
สรรเสริญ สมะลาภา

‘ดร.สรรเสริญ สมะลาภา’ ชื่อนี้รู้จักกันดีในแวดวงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ จบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ด้านนโยบายการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย จากมหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจของธนาคารโลก (World Bank) ประจำกระทรวงการคลัง มีผลงานด้านวิชาการโดดเด่น อาทิ การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการขาดดุลงบประมาณ การลงทุนภาครัฐ และอัตราการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเอเชียแปซิฟิก อีโคโนมี

 

สรรเสริญ สมะลาภา

 

ดร.สรรเสริญ ตัดสินใจทิ้งอาชีพนักบริหารและนักวิชาการ ลงสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อในนามพรรคประชาธิปัตย์ และได้เป็น ส.ส. ครั้งแรก จากนั้นโดดมาลงสมัคร ส.ส. เขตกรุงเทพฯ ได้รับเลือกตั้ง 3 สมัยในการเลือกตั้งปี 2544, 2550 และ 2554 และได้รับมอบหมายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเงาของพรรค

 

การตัดสินใจเปลี่ยนจาก ส.ส. บัญชีรายชื่อ ซึ่งมักมีไว้ให้กับนักวิชาการ และมันสมองของพรรค ลงมาทำงานระดับพื้นที่ในฐานะ ส.ส. เขต ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้รอบด้านมากขึ้น ทั้งภาพใหญ่ของเศรษฐกิจแบบนักวิชาการ และภาพจริงที่ชาวบ้านต้องพบเจอ

 

สรรเสริญ สมะลาภา

 

ดร.สรรเสริญ ได้โอกาสกลับมาใช้ความรู้และประสบการณ์อีกครั้ง หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ โดยพร้อมเดินหน้าลุย 10 เรื่องที่จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้คือ

1. ผลักดันโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกสินค้า 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

2. เน้นการดูแลราคาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

3. เร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ

4. เร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่ยังค้างท่อ

5. เดินหน้าระบบ e-filing เพื่อให้การจดทะเบียนและการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

6. เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

7. ผลักดันเศรษฐกิจสมัยใหม่ เช่น ดิจิทัล, ไบโออีโคโนมี, กรีนอีโคโนมี, แชร์ริ่งอีโคโนมี, ครีเอทีฟอีโคโนมี และการค้าออนไลน์

8. ผลักดันร้านค้าปลีกรายย่อย (โชห่วย) ให้เป็นสมาร์ทโชห่วย

9. มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เช่น ร้านอาหาร สปา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ภาพยนตร์ เพื่อผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศ

10. ใช้กลไกการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมผู้บริหารกระทรวง การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.พาณิชย์) เป็นต้น ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เดินหน้า 

 

สรรเสริญ สมะลาภา

 

ดร.สรรเสริญ เปิดเผยว่า จะเริ่มช่วยงานทันที โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกร การดูแลราคาสินค้าและบริการให้เป็นธรรมกับผู้บริโภค พร้อมทั้งเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการผ่านกลไกต่างๆ โดยเฉพาะการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.พาณิชย์ ที่จะมีระบบการติดตามสถานการณ์การค้าไทย 

 

ส่วนวิกฤตจากสงครามการค้าโลก และสงครามการเงินโลก จะเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงการค้า ซึ่งเริ่มขับเคลื่อนแล้ว เช่น การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซป) ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศคือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานที่ประชุม สามารถผลักดันให้ที่ประชุมตัดสินใจระดับนโยบายได้ 3-4 เรื่อง

 

นอกจากนี้ การช่วยงานเรื่องเศรษฐกิจสมัยใหม่และการค้าออนไลน์ คือนโยบายที่รัฐมนตรีพาณิชย์ให้ความสำคัญเช่นกัน

 

เชื่อว่าภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้การนำของจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จะไหลลื่นมากขึ้น เมื่อได้ ดร.สรรเสริญมาช่วยขับเคลื่อน

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories