×

สนช. รับหลักการขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ แจงปรับเพื่อให้ฝนตกทั่วฟ้า

โดย THE STANDARD TEAM
13.07.2018
 • LOADING...

สนช. รับหลักการกฎหมายขึ้นเงินเดือนศาล-ตุลาการ-องค์กรอิสระแล้ว ปรับให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเพื่อให้ฝนตกทั่วฟ้า


วานนี้ (12 ก.ค.) ที่รัฐสภา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอิสระ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

 1. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 2. ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 3. ร่าง พ.ร.บ. เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 4. ร่าง พ.ร.บ. เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 5. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

โดยมีสาระสำคัญคือ การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนในส่วนข้าราชการพลเรือนที่ปรับเพิ่มไปก่อนหน้านี้

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ชี้แจงว่า ข่าวที่แพร่สะพัดตลอดสัปดาห์ว่า สนช. กำลังจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการในขณะที่เศรษฐกิจและภาวะบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ซึ่งเราปรับเพื่อความเป็นธรรม และการปรับครั้งนี้ ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เคยปรับกันใหม่ทั้งแผง สูตรวันนี้คือ 1. เอาเงินเพิ่มไปรวมกับเงินเดือน ตั้งเป็นเงินเดือนใหม่ 2. ในบางตำแหน่งที่เงินข้าราชการพลเรือนเขาปรับนำไปแล้ว ต้องปรับให้ยึดโยงจริง ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของเมื่อปี 2557 ตามที่ข้าราชการอื่นๆ อาทิ ครู ทหาร ตำรวจ มีการปรับนำไปก่อนแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ สนช. เข้ามาใหม่ๆ มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ แต่ตอนนั้นรัฐบาลมีเงินคงคลังเพียง 16,800 ล้านบาท ฝนจึงตกกระจายไม่ทั่วฟ้า เราจึงปรับเพื่อความเป็นธรรม ตามกำลังงบประมาณของรัฐบาล โดยดูเหตุการณ์บ้านเมือง ความรู้สึกนึกคิดของคนมาประกอบกันด้วย

 

วันนี้กฎหมายทั้ง5 ฉบับที่เสนอ มีตัวเลขการย้อนหลัง 2 พวก คือวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ซึ่งพวกย้อนไปปี 2548 คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ตกขบวนการปรับขึ้นเงินเดือนมาตลอด ก็ต้องชดเชยไป ผ่านการพิจารณามาหลายรัฐบาล ตกขบวนหลายครั้ง รถไฟออกขบวนไปครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ กสม. ก็ไม่ได้ขึ้นขบวนไปกับเขาสักที

 

สำหรับบัญชีอัตราเงินเดือนและประจำตำแหน่งมีดังนี้

 1. ข้าราชการตุลาการ ประธานศาลฎีกา เงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท
 2. ตุลาการศาลปกครอง ประธานศาลปกครองสูงสุด เงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท
 3. ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
 4. ข้าราชการอัยการ อัยการสูงสุด เงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
 5. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท และผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์อิสระ เงินเดือน 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising