×

ผู้ว่าฯ สกลนคร ออกประกาศห้ามร้านค้า-สถานประกอบการจำหน่ายสุรา แต่จำหน่ายสินค้าอื่นได้

โดย THE STANDARD TEAM
30.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (30 มีนาคม) มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกประกาศจังหวัด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยมีใจความสำคัญระบุว่า ให้ปิดสถานที่ ได้แก่ ร้านค้าและสถานประกอบการขายสุรา ประเภท 1 ประเภท 2 ที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นการชั่วคราว แต่ยังสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 16 เมษายน 2563 เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories