×

กต. อนุมัติเงิน 2 ล้านบาทให้ยูเครนตามคำร้องขอ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม หลังเกิดการสู้รบ

โดย THE STANDARD TEAM
10.03.2022
  • LOADING...

วันนี้ (10 มีนาคม) ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครนของไทยว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับคำร้องขอรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย จากการสู้รบในประเทศยูเครน ทำให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย 

 

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้อนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนจำนวน 2 ล้านบาท โดยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ จัดซื้อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านสภากาชาดยูเครนหรือองค์การระหว่างประเทศที่เหมาะสมอื่นๆ ซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของไทย ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2562 ประเทศไทยเคยบริจาคเงินช่วยเหลือยูเครนด้านมนุษยธรรมและการแพทย์แก่ผู้พลัดถิ่นในภาคตะวันออกของยูเครนจำนวน 1 ล้านบาท ผ่านคณะกรรมการกาชาดสากลและสภากาชาดไทย

ส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยในยูเครนนั้นธานียืนยันว่า ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อพยพคนไทยที่ประสงค์ออกจากยูเครนจำนวน 230 คน จาก 256 คน เสร็จสิ้นแล้ว โดยเครื่องบินพาณิชย์ 7 เที่ยวบิน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศยังมีการช่วยเหลือผู้อพยพจากประเทศฟิลิปปินส์และสิงคโปร์เพิ่มเติมในฐานะมิตรประเทศอาเซียนในภูมิภาคเดียวกัน

 

สำหรับคนไทยจำนวน 26 คน ที่ยังประสงค์จะพำนักในยูเครนต่อ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงขอให้พิจารณาเดินทางออกจากยูเครนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และสถานทูตยังคงพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising