×

2 มหกรรมการเมือง วิ่งไล่ลุง vs เดินเชียร์ลุง

โดย THE STANDARD TEAM
06.01.2020
  • LOADING...

เริ่มต้นเดือนแรกของศักราช 2563 มีกิจกรรมที่แฝงนัยทางการเมือง 2 กิจกรรม ซึ่งจัดวันเดียวกัน แต่คนละกลุ่มเป้าหมาย คนละจุดประสงค์ แต่จะมีผลต่ออุณหภูมิทางการเมืองในปีนี้อย่างแน่นอน

 

THE STANDARD รวบรวมข้อมูลระหว่างงาน ‘วิ่งไล่ลุง’ และ ‘เดินเชียร์ลุง’ มาให้แล้ว

 

 

 

 

ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories