×

เรืองไกร ใช้กรณี สส. เต้ เข้าร่วมชุมนุมชูสามนิ้ว ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบเพิ่มว่ามี สส. อื่น ทำผิดลักษณะนี้ด้วยหรือไม่

โดย THE STANDARD TEAM
14.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (14 มิถุนายน) เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ระบุว่า จากข่าวที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เต้ กรณีเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 และแสดงสัญลักษณ์ชูสามนิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองฯ นั้น

 

จากกรณีดังกล่าวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่า ทำไม สส. เต้ จึงโดนคนเดียว ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรม ผู้ทำผิดรายอื่นควรถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วย ตนจึงไปตรวจหาพยานหลักฐานในสื่อต่างๆ จาก Google จนพบข้อมูลบางส่วนที่น่าเชื่อถือ มี สส. รายอื่นๆ อีกหลายคนที่ไปร่วมชุมนุม หรือสนับสนุนการชุมนุม หรือกระทำการชูสามนิ้วในลักษณะมีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองฯ ด้วย ดังนั้นตนจึงเห็นว่าการที่ ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหา สส. เต้เพียงคนเดียวจึงไม่น่าจะครบถ้วน

 

เรืองไกรกล่าวว่า เพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ ในวันนี้ตนจึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์แบบ EMS พร้อมแนบสำเนาข่าวบางส่วนเพื่อขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปโดยเร็วว่า มี สส. รายอื่นๆ ที่กระทำการลักษณะเดียวกันกับ สส. เต้อีกกี่ราย และจะมีมูลความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 234 วรรคหนึ่ง หรือไม่ โดยมีความในหนังสือดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1. ตามหนังสือที่ ปช 0019/0971 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขอเชิญให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา เรียน มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ โดยมีความในวรรคหนึ่งดังนี้

 

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน เพื่อดำเนินการไต่สวน กรณีกล่าวหาท่านว่ากระทำการอันเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 และแสดงสัญลักษณ์ชูสามนิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ข้อ 2. กรณีตามหนังสือที่ ปช 0019/0971 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นการไต่สวนตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา 234 วรรคหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำกรณีดังกล่าวมาแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากข่าวและคลิปที่ปรากฏโดยทั่วไป ทำให้พบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า กรณีดังกล่าวยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอื่นๆ อีกหลายคนที่เข้าร่วมชุมนุม และแสดงสัญลักษณ์ชูสามนิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

หรือมี สส. รายอื่นๆ ที่กระทำการในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกันตามกรณีที่ ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหามงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ทั้งที่เกิดขึ้นก่อนและเกิดขึ้นหลังจากการกระทำของมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายอื่นๆ น่าจะมีเจตนาเพื่อร่วมกระทำการหรือสนับสนุนการกระทำด้วย

 

ดังนั้น ป.ป.ช. จึงควรตรวจสอบให้ครบถ้วนต่อไปโดยเร็วว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกกี่คนที่ควรถูกแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับกรณีตามหนังสือที่ ปช 0019/0971 และ ป.ป.ช. ควรตรวจสอบด้วยว่า เหตุใดจึงมีการแจ้งข้อกล่าวไปยังมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เพียงคนเดียว ทั้งที่กรณีเกี่ยวกับการชุมนุมดังกล่าว ปรากฏพยานหลักฐานในสื่อต่างๆ โดยชัดเจนทั้งข่าวและคลิปว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายคนที่กระทำการในลักษณะดังกล่าวด้วย

 

ข้อ 3. เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบของ ป.ป.ช. ต่อไป จึงแนบสำเนาข่าวบางรายการที่ปรากฏภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการในลักษณะเดียวกันกับกรณีของมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 19-20 กันยายน 2563 รวมทั้งกรณีทั้งก่อนและหลังวันที่ 19-20 กันยายน 2563 มาให้เป็นตัวอย่างด้วยแล้ว

 

ข้อ 4. เพื่อให้การตรวจสอบ สส. รายอื่นๆ สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้เร็ว ขอให้ ป.ป.ช. เรียกพยานหลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมดังกล่าว และเรียกสำเนาข่าวและคลิปจากสื่อต่างๆ มาเป็นพยานหลักฐานด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising