×

สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ ยื่นโฆษก กมธ. ยกร่างข้อบังคับฯ ขอตั้ง กมธ. สิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ

โดย THE STANDARD TEAM
19.06.2019
  • LOADING...
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

กิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, นาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ, ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรมอิสระด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศและพนักงานบริการ พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือถึง วิเชียร ชวลิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุให้มีคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ โดยมี ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ เป็นผู้รับหนังสือแทน

 

กิตตินันท์กล่าวว่าเนื่องจากบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงประสบปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย เพราะไม่มีกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเหมือนชายและหญิงทั่วไป เช่น การไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ การไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎร์ได้ และการถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ ฯลฯ

 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันกฎหมายและนโยบายต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม จึงขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ เพื่อศึกษา สร้างความเข้าใจ และร่วมผลักดันในระดับนโยบายในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลจากภาครัฐ เพราะถึงเวลาแล้วที่ไทยควรเป็นประเทศหนึ่งที่การถูกเลือกปฏิบัติต้องหมดไป

 

ด้านธณิกานต์กล่าวว่าจะนำข้อเสนอและข้อเรียกร้องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ เพื่อพิจารณาและมีมติออกมาในเร็วๆ นี้ เพราะเข้าใจว่าปัจจุบันเรื่องเพศสภาพมีความหลากหลายมากขึ้น  

 

มี ส.ส. กลุ่มความหลากหลายทางเพศของพรรคอนาคตใหม่จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์, ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และกวินนาถ ตาคีย์ ร่วมรับมอบหนังสือด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories