×

กองทัพบกแจง 6 ประเด็น หลังฝ่ายค้านซักฟอกปมชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้คลิปทหารเพื่อนบ้าน เข้าพื้นที่อ้างสิทธิเป็นการประสานความร่วมมือกัน

โดย THE STANDARD TEAM
22.07.2022
  • LOADING...
กองทัพบก

วันนี้ (22 กรกฎาคม) พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดการอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 จำนวน 11 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทัพบกในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยพบว่า มีข้อมูลบางประเด็นที่มีความคลาดเคลื่อน 

 

พล.อ. สันติพงศ์กล่าวว่า ทางกองทัพบกขอชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังบูรพา ทั้งนี้ ไทย-กัมพูชา มีการแบ่งเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ลักษณะแบ่งตามธรรมชาติตามภูมิประเทศ เช่น ลำน้ำ หรือร่องน้ำ และการใช้แผนที่ ซึ่งในการปฏิบัติที่ผ่านมา มีการอ้างสิทธิในบางพื้นที่ของแต่ละฝ่าย เนื่องจากไทยและกัมพูชายึดถือแผนที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ในความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศ ทำให้ในพื้นที่ชายแดน เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนต่างทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศตนอย่างดีที่สุด ทำให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง 

 

สำหรับประเด็นที่เป็นความไม่เข้าใจ กองทัพบกขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

 

ประเด็นที่ 1 การที่ประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ชายแดนได้ เนื่องจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีหลายพื้นที่เป็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน ที่ไทยและกัมพูชายึดถือแผนที่คนละฉบับ ไม่สามารถระบุแนวเส้นเขตแดนที่แน่นอนชัดเจนได้ โดยมีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อปี 2543 เป็นข้อตกลงร่วมกันไว้

 

สาระสำคัญประการหนึ่ง คือห้ามมิให้ฝ่ายใดเข้าไปใช้ประโยชน์ หรือทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป จนมีผลกระทบต่อการสำรวจกำหนดแนวเส้นเขตแดน ซึ่งปัจจุบันไทยและกัมพูชาอยู่ระหว่างร่วมกันสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกัน และหลายพื้นที่รวมถึงบริเวณพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกของ ถนนศรีเพ็ญ บ้านป่าไร่ใหม่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่ยังไม่สามารถกำหนดแนวเส้นเขตแดน ที่ยืนยันตกลงเห็นชอบร่วมกันได้

 

ประเด็นที่ 2 การพบเห็นเจ้าหน้าที่จำนวนมากวางกำลัง หรือจัดตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ ของกำลังป้องกันชายแดน ซึ่งเป็นการวางกำลังตามหลักทางยุทธวิธีให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และภูมิประเทศ ประกอบกับพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้ว มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ผืนดินติดต่อกัน บางส่วนมีลำคลองธรรมชาติขนาดเล็กเป็นเส้นแบ่งเขตแดน หน้าแล้งเมื่อน้ำลดลงสามารถลุยข้ามได้ จึงง่ายต่อการลักลอบข้ามแดน และกระทำผิดกฎหมาย 

 

โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิดในห้วงที่ผ่านมา ที่รัฐบาลให้เข้มงวดป้องกันการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น ดังนั้นบางพื้นที่ที่ล่อแหลมหรือง่ายต่อการข้ามแดนจึงจำเป็นต้องวางกำลังไว้หนาแน่นกว่าบริเวณอื่น

 

ประเด็นที่ 3 กรณีความสงสัยว่ามีการทุจริตหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่สร้างอิทธิพลในพื้นที่ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หากพบความผิดปกติ กองทัพบกจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรม หากมีกำลังพลผู้ใดกระทำผิดก็จะลงโทษทันที

 

ประเด็นที่ 4 การที่กองทัพบกขอใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติหลายพันไร่นั้น ดำเนินการมาเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เพื่อนำมาใช้จัดตั้งหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนจัดสรรให้ประชาชนใช้ทำกินชั่วคราว โดยมิได้ให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับในบางพื้นที่ที่อาจมีประชาชนจำนวนน้อยที่ทำกินในที่ดินมาแต่ดั้งเดิม ก็จะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ประเด็นที่ 5 ปัญหาทุ่นระเบิด กับระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากเคยเป็นพื้นที่การสู้รบในอดีต ซึ่งมีการดำเนินการเก็บกู้มาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกองกำลังป้องกันชายแดนจะแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบถึงอันตรายไว้ก่อน ด้วยความห่วงใยและเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีประชาชนตามแนวชายแดนได้รับอันตรายจากการเหยียบกับระเบิด หรือเกิดการระเบิดขณะทำการเกษตร แม้ห้วงเวลาการสู้รบจะผ่านมานานแล้วก็ตาม

 

ประเด็นที่ 6 การที่มีกำลังทหารของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังพื้นที่ อ้างสิทธิทับซ้อนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำคลิปภาพมาเปิดในช่วงการอภิปรายนั้น เป็นการทำหน้าที่ของทหารกัมพูชาเช่นเดียวกันกับฝ่ายเรา ซึ่งมีการประสานความร่วมมือกันในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน  

 

ส่วนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ระบุว่า ไม่สามารถเข้าไปทำกินในพื้นที่ได้ตามที่มีการอภิปรายนั้น ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาด้วยกลไกของจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ในระดับท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ราษฎรตามกระบวนการแล้ว

 

พล.อ. สันติพงศ์กล่าวต่อไปว่า กองทัพบกขอยืนยันว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนด้วยความเข้มแข็ง เพื่อปกป้องบ้านเมือง ดูแลประชาชน ทำงานอย่างสุจริตเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising