×

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดย THE STANDARD TEAM
17.05.2019
  • LOADING...
Queen Suthida

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม กรมประชาสัมพันธ์แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วยความจงรักภักดี  

 

Queen Suthida

Queen Suthida

Queen Suthida

Queen Suthida

Queen Suthida

Queen Suthida

Queen Suthida

Queen Suthida

 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ bit.ly/2LN35Vl

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising