×

รื้อถอนย้ายพระเมรุมาศเรียบร้อยสมพระเกียรติ เตรียมมอบพื้นที่สนามหลวงคืน กทม.

07.06.2018
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรื้อถอนพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ และภูมิทัศน์ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้

 

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการดำเนินการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ ตลอดจนการจัดเก็บงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ รวมทั้งการทำลายย่อยสลายและฝังกลบเศษวัสดุตามที่กรมศิลปากรในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยมีรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 

งานนิทรรศการฯ จากพระที่นั่งทรงธรรม ได้นำมาจัดแสดง ณ พระที่นั่งพิมานจักรี ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พระราชวังพญาไท กรุงเทพมหานคร, พระจิตกาธาน นำไปประดิษฐาน ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร, งานประติมากรรม จิตรกรรม และงานประณีตศิลป์ ได้นำไปจัดเก็บรักษา ณ สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม และที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

สำหรับการรื้อย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ โดยดำเนินการการรื้อถอนเพื่อการก่อสร้าง ประกอบด้วย พระที่นั่งทรงธรรม จำนวน 1 หลัง, ทิม ทับเกษตร ด้านทิศเหนือ 2 หลัง และพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศาลาลูกขุน 1 จำนวน 4 หลัง โดยนำไปก่อสร้างอาคารนิทรรศการถาวร ณ บริเวณหอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และการรื้อย้ายเพื่อจัดเก็บรักษา ประกอบด้วย พระเมรุมาศ, ศาลาลูกขุน 2 จำนวน 2 หลัง, ศาลาลูกขุน 3 จำนวน 5 หลัง, ทิม ทับเกษตร ด้านทิศใต้ 2 หลัง, พลับพลายกสนามหลวง 1 หลัง, พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ 1 หลัง และเกยลา ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นให้นำไปจัดเก็บรักษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ตลอดจนงานรื้อย้ายภูมิทัศน์ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้พร้อมกระถาง ส่งมอบและได้จัดเก็บที่วังสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร, พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามลำดับ

 

รวมทั้งงานพื้นดาดแข็ง (พื้นซีเมนต์บล็อก) ได้นำไปจัดเก็บรักษา ณ สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม, หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการรื้อย้ายเพื่อสลายวัสดุก่อสร้าง ได้ดำเนินการด้วยวิธีการเผาในเตาเผาให้ถูกต้องตามกระบวนการเผา และในกรณีที่วัสดุดังกล่าวไม่สามารถย่อยสลายได้ ดำเนินการด้วยวิธีฝังกลบ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว กรมศิลปากรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและเป็นไปด้วยดีอย่างสมพระเกียรติ พร้อมกันนี้กรมศิลปากรได้ประสานมอบพื้นที่ท้องสนามหลวงคืนกลับให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์พร้อมเข้าสู่สภาพที่ใช้งานในโอกาสอื่นๆ ได้ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising