×

ประชาชนร่วมชื่นชมโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2019
 • LOADING...

ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกสีหบัญชร มีโอกาสได้รับชมโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โดยฝูงโดรนบินแปรอักษร 10 ภาพ ร่วมกับการบรรเลงเพลงซิมโฟนี เป็นระยะเวลาประมาณ 30 นาที

 

การแสดงชุดที่ 1 ‘เทิดไท้องค์ราชัน’ ประกอบด้วยโดรนจํานวน 167 ลํา โดยแปรเป็นรูปภาพจำนวน 7 ภาพ ได้แก่

 1. แผนที่ประเทศไทย
 2. ธงชาติไทย
 3. อักษรคำว่า ‘ราชวงศ์จักรี’
 4. ตัวเลข ‘๑๐’
 5. พระปรมาภิไธยย่อ วปร.
 6. พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 10
 7. อักษรคำว่า ‘ทรงพระเจริญ’

 

การแสดงชุดที่ 2 ‘สัญลักษณ์แห่งชาติ’ ประกอบด้วยโดรนจำนวน 68 ลำ โดยแปรเป็นรูปภาพจำนวน 3 ภาพ ได้แก่

 1. ธงชาติไทย
 2. ช้างไทย
 3. ดอกราชพฤกษ์

 

 • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising