×

สถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ให้ดำรงราชฐานันดรศักดิ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดย THE STANDARD TEAM
04.05.2019
  • LOADING...
royal coronation ceremony

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้ว

 

royal coronation ceremony

royal coronation ceremony

royal coronation ceremony

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จสู่หน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปประทับ พระราชอาสน์เบื้องซ้าย พระท่ีนั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎ และพระธำมรงค์ พระราชทานผู้เชิญรับเชิญไว้ ทรงโปรยดอกพิกุลทองพิกุลเงินพระราชทานแก่พราหมณ์แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ถอดฉลองพระบาทเชิงงอน

 

royal coronation ceremony

royal coronation ceremony

royal coronation ceremony

 

เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จขึ้นพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ดับเทียนชัย พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญคาถาดับเทียนชัย ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 80 รูป ในการพระราชพิธีนี้ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่งแล้ว

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising