×

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงฉายพระรูป เสด็จออกสีหบัญชร โบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล ทักทายประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2019
  • LOADING...

วันที่ 6 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีเสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ทรงฉายพระรูป พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising