×

คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2019
  • LOADING...

วันนี้เป็นวันที่คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ จะได้เชิญคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ นำไปชุมนุมเฝ้าฯ ตามตำแหน่ง

เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออกท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางฉั่วซิ่วซาน คณบดีคณะทูต กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของผู้เฝ้าฯ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบความว่า

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมและประทับใจมากในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ซึ่งท่านคณบดีและทูตได้กล่าวในนามคณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลายที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อเราทั้งสอง ประเทศ และประชาชนชาวไทย ทั้งยังแสดงความตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในประการนี้ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลและประชาชนชาวไทย และข้าพเจ้าเองก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ยิ่งเจริญงอกงามและธำรงยั่งยืนสืบไป ขอสนองพรทุกท่าน ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งขอให้ประเทศและประชากรที่ท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้มีความรุ่งเรือง ไพบูลย์ ตลอดไป

แล้วเสด็จขึ้น ภายหลังเสด็จฯ กลับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงรับรอง ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising