×

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้ง 2 ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดย THE STANDARD TEAM
21.10.2019
  • LOADING...

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (เบื้องปลาย) โดยเป็นการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 2 จัดรูปแบบกระบวนเรือ 5 ริ้ว 3 สาย ใช้เรือพระราชพิธีในขบวนเรือ จำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ เรือรูปสัตว์ 10 ลำ และเรืออื่นๆ ประเภท เรือดั้ง เรือแซง เรือตำรวจ จำนวน 38 ลำ ขบวนเรือมีความยาวจากหัวขบวนถึงท้ายขบวน ประมาณ 1,200 เมตร กว้าง 90 เมตร เส้นทางเสด็จฯ จากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที ขณะที่กำลังฝีพายประจำเรือ 2,200 นาย แต่งกายชุดพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories