×

สนธิรัตน์ มั่นใจรัฐบาลมีเสถียรภาพ ชู ครม. เศรษฐกิจ เป็นหัวใจหลักขับเคลื่อนนโยบายทิศทางเดียวกัน

โดย THE STANDARD TEAM
05.08.2019
  • LOADING...
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

5 สิงหาคม สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในเวที Bangkok Post Forum 2019 ในหัวข้อ ‘Roadmap to Success: Up Close with Thailand’s New Ministers’ ว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังเร่งมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชน และขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจการทำงาน โดยมี ‘คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ’ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีเอกภาพ แม้ว่ารัฐบาลจะประกอบด้วยพรรคร่วมถึง 19 พรรค แต่เชื่อว่าจะสามารถบริหารอย่างมีเสถียรภาพและความแข็งแกร่งอย่างแน่นอน

 

“ผมไม่อยากให้ทุกคนวิตกกังวลในความเป็นรัฐบาลแบบพรรคร่วม เพราะหลักสำคัญคือเราจะใช้ ครม. เศรษฐกิจเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปในทิศทางเดียวกัน”

 

สำหรับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจ มีผลโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชน พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานได้ โดย รมว.พลังงาน ย้ำว่า หลังจากนี้จะนำจุดแข็งของประเทศไทยมาพัฒนาต่อยอด โดยนโยบายใดที่ทำดีอยู่แล้วก็พร้อมสานต่อและต่อยอด บางนโยบายก็จะปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางพลังงานเพื่อทุกคน

 

สนธิรัตน์กล่าวอีกว่า เขาตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็น ‘ศูนย์กลางพลังงานแห่งอาเซียน’ อาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และเป็นแลนด์ลิงก์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค นำไปสู่การเป็นประเทศผู้ขายไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ที่เป็นเสมือน ‘แบตเตอรี่แห่งเอเซีย’ นอกจากนั้นยังพร้อมจะส่งเสริมการขยายธุรกิจพลังงานไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

 

รมว.พลังงาน ระบุว่า นโยบายพลังงานจะต้องช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตร เพราะประเทศไทยมีจุดแข็งเป็นเมืองเกษตรกรรม ควรส่งเสริมนำปาล์มน้ำมันเพื่อมาทำไบโอดีเซล ซึ่งแนวทางก็คือการส่งเสริมการใช้น้ำมัน B10 เป็นน้ำมันมาตรฐานรถยนต์ทั่วไป และ B20 เป็นน้ำมันมาตรฐานของยานยนต์ขนาดใหญ่และภาคอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดความสมดุลของการใช้ผลผลิตในประเทศ เกษตรกรขายพืชผลได้ราคาดีขึ้น

 

ทั้งนี้เวที ‘Roadmap to Success: Up Close with Thailand’s New Ministers’ มีภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก และต่างแสดงความสนใจนโยบายพลังงานหลายเรื่อง โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและพลังงานสะอาด ฯลฯ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories