×

รายงานองค์การอนามัยโลกเผย คนไทยตายบนถนนลดลง แต่ยังครองแชมป์อันดับ 1 ในเอเชีย

โดย THE STANDARD TEAM
20.12.2018
  • LOADING...

องค์การอนามัยโลก พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกปี 2018 ระบุว่า ประมาณการเสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนของประเทศไทยปี 2018 อยู่ที่ 22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวลดลงจากรายงานในปี 2015 ที่ประมาณการผู้เสียชีวิต 24,237 ราย คิดเป็น 36.2 คนต่อประชากร 1 แสนคน

 

โดยรายงานดังกล่าวรวบรวมจากฐานข้อมูล 3 แหล่งคือ ฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งหากเทียบกับปี 2015 จะเห็นว่า อัตราการเสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนของไทยลดอันดับลงจากอันดับที่ 2 เป็นอันดับ 9 ในรายงานฉบับล่าสุด

 

แต่ถึงอย่างนั้นการเสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนของไทยก็ยังคงเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย โดยเฉพาะสัดส่วนการเสียชีวิตจากเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกคือ 74.4% รองจาก Cook Island ที่มีสัดส่วนการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 80% และ Maldives 75% ตามลำดับ ทั้งนี้ Cook Island มีจำนวนประชากรเพียง 17,379 คน และ Maldives มีประชากรเพียง 427,756 คน ซึ่งหากไม่นับ 2 ประเทศนี้ ไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์มากเป็นอันดับ 1 ของโลก

 

“เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่ปี 2015 จากรายงานการเสียชีวิต 3 ฐานของกรมควบคุมโรค พบว่า การเสียชีวิตของคนไทยจากภัยบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี คือเพิ่มจาก 19,960 รายในปี 2015 เป็น 21,745 ราย ในปี 2016 และเป็น 22,864 รายในปี 2017 ซึ่งแสดงว่าสถานการณ์ของภัยบนท้องถนนของไทยยังอยู่ในภาวะวิกฤต องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินและให้ข้อแนะนำว่า หากจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจำเป็นที่จะต้องเร่งจัดตั้ง Lead Agency หรือองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ที่มีบุคลากรมืออาชีพทำงานเต็มเวลา มีงบประมาณและมีอิสระในการดำเนินงาน เพื่อประสานการดำเนินการและการกำกับติดตามเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ” นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก และโรงพยาบาลขอนแก่นด้านวิกฤตบำบัดและอุบัติเหตุ กล่าวระหว่างการแถลงข่าว

 

ด้านนายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า อันดับที่ลดลงของประเทศไทยถือเป็นสัญญาณที่ดีว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาเริ่มประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งเกิดจากความตื่นตัวของภาคประชาชนและสื่อมวลชน จะเห็นว่ามีการนำเสนอข่าวและคลิปอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง จนทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนการเสียชีวิตที่ลดลงนั้น ยังคงสูงมากกว่า 30 คนต่อประชากร 1 แสนคน โดยเฉพาะการตายในกลุ่มจักรยานยนต์ ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ดังนั้น รัฐบาลไทย โดยเฉพาะรัฐบาลใหม่ ต้องให้ความสำคัญ ทั้งนี้ จากการที่ ศวปถ. ดำเนินการจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องความปลอดภัยทางถนนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนเห็นว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่วางนโยบายดำเนินการจัดการปัญหาอย่างจริงจังและเป็นระบบ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories