×

สำรวจมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยตามนโยบายประชาธิปัตย์

27.08.2019
  • LOADING...
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทย

 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทย

 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว งบประมาณวงเงิน 21,495 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าว 5 ชนิด มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าว ปี 2562 จำนวน 892,176 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2563 ประเภทข้าวที่ได้รับประกัน ได้แก่

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

ขณะที่โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณวงเงิน 13,378 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียน 300,000 ราย ระยะเวลาโครงการ สิงหาคม 2562 – กันยายน 2563

 

ทั้งนี้ผลปาล์มทะลายที่เข้าโครงการจะต้องมีคุณภาพน้ำมัน 18% ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี) เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยตรงประมาณต้นเดือนตุลาคม

 

ขณะที่การประกันราคายาง มันสำปะหลัง และข้าวโพด ยังอยู่ในช่วงพิจารณาหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ก็เริ่มเห็นตัวเลขออกมาบ้างแล้ว

 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยชาวสวนผลไม้ โดยส่งเสริมให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดขึ้นเครื่องบินได้ฟรีไม่เกิน 20 กิโลกรัมใน 4 สายการบิน

 

ทั้งหมดคือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้โควตาเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสามารถผลักดันนโยบายเหล่านี้ได้โดยตรง

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising