×

พิชัยเตรียมคืนชีพ LTF อุ้มหุ้นไทย ทวงมาร์เก็ตแคป 1 ล้านล้านบาท

13.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (13 พฤษภาคม) พิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมฟื้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ให้กลับมาใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอีกครั้ง และปรับเงื่อนไขกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ให้น่าสนใจมากขึ้น หวังกระตุ้นตลาดหุ้นไทย

 

โดยพิชัยระบุว่า ในอดีต LTF พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์และได้รับความนิยมจากนักลงทุน โดยเฉพาะ LTF ที่มีอายุไม่ยาวนัก โดยที่ผ่านมามีการซื้อลงทุนในกองทุน  LTF สูงถึง 3-4 แสนล้านบาท 

 

ส่วนประเด็นเงื่อนของการให้สิทธิลดหย่อนทางภาษีจะเป็นอัตราเท่าไรนั้นต้องรอให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอเข้ามาให้พิจารณา นอกจากนี้กระทรวงการคลังจะมีการพิจารณามาตรการอื่นๆ ด้านตลาดทุนด้วย 

 

“ถ้าทำตามเทรนด์เดิมรวมกับการจัดอันดับหุ้นกลุ่ม SET50 ใหม่ได้ ผมเชื่อว่าอาจดึงมาร์เก็ตแคปที่เคยหายไป 1 ล้านล้านบาทให้กลับมาได้” พิชัยกล่าว

 

นอกจากนี้พิชัยยังกล่าวด้วยว่า อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีจากการลงทุนใน SSF ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

 

ทั้งนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund: LTF) หมายถึง กองทุนรวมที่เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้น โดยก่อนหน้านี้สามารถนำเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน อย่างไรก็ตาม สิทธิลดหย่อน LTF สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว

 

ส่วนเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) ปัจจุบันสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาทในปีภาษีนั้น ซึ่งจะนำเงินค่าซื้อมาหักลดหย่อนภาษีได้เป็นระยะเวลา 5 ปี (ในปี 2563-2567) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising